Ajankohtaista

< Takaisin

Hartaanselänrannan vanhojen rakennusten luovutukseen ja jatkokäyttöön liittyvä esittely- ja keskustelutilaisuus

Hartaanselänrannalla sijaitsevien vanhojen rakennusten luovutukseen ja jatkokäyttöön liittyvä tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään keskiviikkona 9.6.2021, klo 17-19. Tilaisuus järjestetään etänä Teamsin kautta. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan Lyyti-järjestelmässä maanantaihin 7.6.2021 mennessä ja osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.

Hartaanselänrannan suunnittelun tavoitteena on säilyttää alueella sijaitsevista huviloista Talo Store, Villa Castren ja Nurron talo pihapiireineen, Kaupunginvarikon punatiilinen korjaamo ja alun perin alueen tukinuittoon osallistuvan miehistön majoitusta varten rakennettu Uiton talo. Myös kaupunginvarikon tiilisen autohallin säilyttäminen on mahdollista, mikäli sille löytyy käyttöä, joka tuo lisäarvoa alueelle. Kaikki alueen nykyiset rakennukset ovat Oulun kaupungin omistuksessa ja niiden sijainti näkyy alla olevasta kartasta punaisella.

Hartaanselänrannan luovutettavat rakennuksetHartaanselänrannan luovutettavat rakennukset. Kuva: Karttatie

Tilaisuus on suunnattu kaikille rakennusten hankinta- ja jatkokäyttömahdollisuuksista kiinnostuneille mm. yksityisille tahoille, yhdistyksille, suunnittelijoille, yrityksille ja rakennusliikkeille. Alueen rakennuksille pyritään löytämään uusia käyttötarkoituksia ja uudet toimijat valitaan sillä perusteella, miten toiminnan kautta saadaan alueelle parhaiten lisäarvoa esimerkiksi palveluiden, virkistys- tai kulttuuritoiminnan kautta. Tilaisuuden tavoitteena on myös yhteistyön tukeminen eri toimijoiden välillä.

Tilaisuudessa esitellään rakennuksista laadittujen kuntotutkimuksen ja rakennushistoriaselvitysten tuloksia sekä kerrotaan syksyllä 2021 hakuun tulevien rakennusten luovutukseen liittyvistä toimintatavoista ja aikatauluista.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään osallistujilta yhteystietojen lisäksi lyhyt esittely osallistujan taustasta ja kiinnostuksen lähtökohdista, mahdollisen Hartaanselänrannalle ajatellun toiminnan kuvaus ja mahdolliset yhteistyökumppanitarpeet. Tiedot jaetaan osallistujan luvalla muille tilaisuuteen osallistuville. Tilaisuuden loppuosassa osallistujilla on mahdollisuus esitellä rakennusten jatkokäyttöön liittyviä ideoita ja yhteistyökumppanitoiveita (max 2 minuuttia /osallistuja).

Lisätietoja:

Hartaanselänrannan verkkosivulta löytyy yhteystiedot sekä Hartaanselänrannan rakennusten rakennushistoriaselvitykset, kuntotutkimusten tuloksia sekä Kaupunginvarikon rakennusten osalta myös mm. piirustuksia ja rakennustapaselostuksia. 

Jakolinkki