Pietarin Kalansaalis

 

 

 

 

Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on hyödyntää kilpailualueen edullinen sijainti ja täydentää Oulun keskustaa uudella merellisellä asuntorakentamisella ja vapaa-ajanpalveluilla. Hartaanselän rantaviiva ja rantavyöhyke on suunnitelmaratkaisun runko ja kiinnekohta, johon uusi rakentaminen ja toiminnot liitetään. Rantaviiva säilyy kaikille avoimena tapahtumien ja paikkojen ketjuna.  Yhteensä kilpailualueelle on esitetty eri toimintoja 87 900 k-m2. Ehdotuksen asuntorakentamisen kerrosalamäärä vastaa noin 1700 asukasta, josta noin 1300 sijoittuu Hartaanrannan puolelle. Asuntomessualueen asunnot ja toiminnot sijoittuvat ehdotuksessa molemmat puolin vesiväylää. 
 
 
 

Hartaanranta

Kaupunginvarikon kohdalle sijoittuu uuden Hartaanrannan ydin, joka yhdessä Lipporannan asuintalojen kanssa muodostaa maisemassa selkeästi erottuvan rakennusten keskittymän. Alueelle sijoittuu rakentamisen painopiste sekä kivijalkaan paikallisia palveluja ja työtiloja. Asuntorakentaminen toteutuu Hartaanrannan puolella pääosin erilaisina kerrostaloratkaisuina, joihin liittyy pienipiirteisempiä kerrospientalo- ja kaupunkirivitalo-osuuksia. Korttelirakenne ja rakennusten massoittelu on valittu siten, että keskustamainen rakentamistehokkuus ja tiiveyden tuntu on yhdistettävissä väljyyden kokemukseen ja avaran merenlahden maiseman näkymiseen joka puolelta aluetta. Kaupunginvarikon rakennuksia säilytetään ja niihin yhdistellään uutta rakentamista. Autopaikat sijoittuvat keskitettyyn yhteiskäyttöiseen laitokseen osaksi ydinkortteleita. Ratkaisu mahdollistaa asuinkorttelien maanvaraiset pihat ja kohtuullisemman kustannustason, sillä autoja ei sijoiteta korttelipihojen tai rakennusten alle. Pysäköintilaitokseen sijoittuu myös muita alueen huoltoa ja sujuvaa arkea palvelevia toimintoja: pyöräparkki, jäte- ja kierrätyspiste,yhteiskäyttökulkuneuvot sekä asukkaille vuokrattavaa varastotilaa.
 
 
 

Vaakunanranta

Vaakunanrannan uudet korttelit sijoittuvat solmukohtaan, jossa Toppilansaaren asuinalue liittyy Hartaanselkään. Vaakunanrannan puoli rakentuu suurelta osin pientalorakentamisen ja kerrospientalojen kortteleina. Kaupunkikuvallisina korosteina Hartaanselän rantamaiseman ja Toppilasaaren suuntaan ovat muuta rakentamista korkeammat taloryhmät. Nykyinen veneilytoiminta säilyy alueella. Laiturien yhteyteen sijoittuu uusi rantatori sitä rajaavine asuinrakennuksineen, paviljonkeineen ja siirrettävine aittoineen. Kortteleita ja yleisiä viheralueita liittää yhteen omatoimiviljelyn palstavyöhyke kasvihuoneineen.

 

 

Rannat ja viheralueet

Rantamaiseman luonne on selkeän kaksijakoinen. Toppilansalmeen kapeneva vesiväylän varsi on urbaani, sitä reunustaa molemmin puolin asuntorakentaminen. Hartaanselän avoimen maisematilan rannat säilyvät vehreinä. Hartaanrannan puiston runkona toimiva uusi pyöräilyn ja jalankulun reitti on linjattu kortteleita myötäilevästi ja nykyistä rantareittiä ylemmäksi, mistä nopeasti liikkuville pyöräilijöille avautuvat näkymät Hartaanselälle. Vaakunanrannan puolella rantaraitti on kapeampi ja taipuileva. Rantaviivojen seuraten kulkee pienipiirteisiä, puupintaisia boardwalk-polkuja laiturilaajentumineen rauhallista veden äärellä oleskelua varten. Nallikarista Hartaanselälle ulottuva viheryhteys säilyy leveänä ja sinne sijoittuu uusia vapaa-ajan toimintoja, kuten koirapuisto ja seikkailuleikkipaikka. Ehdotuksessa on esitetty uusi avaus veden poikki oikaisevalle jalankulkuyhteydelle. Ranta-aukioita yhdistää kesäkaudeksi asennettava kelluva silta, johon liittyy avattava osuus veneväylän kohdalla. Vaihtoehtona voidaan jatkossa toteuttaa talvisaikainen ponttonisilta turvallisena oikotienä salmen poikki.