a5 - Haukiputaan lukio - Oulun kaupunki

A-kieli A-kieli

A-kielen kurssi 5: Kulttuuri

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti ja ohjataan opiskelijoita englanninkielisen kirjallisuuden lukemiseen. Aihekokonaisuudet 4 "kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus" ja 6 "viestintä- ja mediaosaaminen" tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla voidaan esimerkiksi käsitellä kulttuuriperintöä. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen.