Lukuvuosi 2006 - 2007

AKTIIVINEN KANSALAISUUS, YRITTÄMINEN

Elo-syyskuun vaihteessa 2006 järjestettiin Steinheimissa Saksassa neljäs Town-Twinning -konferenssi. Konferenssissa oli edustajat Haukiputaan ystävyyskaupungeista Saksasta, Puolasta, Italiasta ja Unkarista. Konferenssin aiheena oli kansalaisvaikuttaminen.  Haukiputaan valtuuskunnassa oli mukana allekirjoittaneen lisäksi koulumme opiskelijat Nanna Huotari ja Jukka Ylitalo. Esittelimme konferenssissa aikaisemmin keväällä koulussa toteutetun kansalaistoimintakurssin sisällön, tavoitteet ja kokemukset. Ystävyyskuntien nuorten tapaamiset johtivat kiinteään yhteistoimintaan. Tapaamisia heillä oli vuoden lopulla yksi Puolassa ja seuraavat ajoittuvat tulevalle kesälle ja sitten alkusyksylle.

Tämän vuoden vastaava konferenssi tullaan järjestämään syyskuussa Haukiputaalla ja myös tässä kohtaamisessa koulumme panos tulee olemaan vahva.  Aiheena on yrittä-jyys. Lukion yrittäjyysryhmä järjestää yhteistyössä kunnan, paikallisten yrittäjien ja OSAO:n Haukiputaan osaston kanssa yrittäjyysfoorumin, jossa esitellään paikallista yri-tysmaailmaa sekä konferenssivieraille että haukiputaalaisille.

Viikolla 37 (11.9.-15.9.) koulussamme järjestettiin yrittäjyysviikko, joka alkoi seudun nuor-ten yrittäjien vierailuilla.  He kertoivat omasta yrittäjähistoriastaan ja -kokemuksistaan.  Torstaina 14. syyskuuta järjestimme Jatulissa yrittäjien ja OSAO:n Haukiputaan osaston kanssa yrittäjäfoorumin, jossa esiteltiin yritysmaailmaa ja yrittäjyyttä nuorille.  Yritysesittelyt hoiti silloinen yritysryhmä ( YH 5) hienosti.  Siitä ryhmälle kiitos.

Kevätkauden 2007 keskeinen teema oli nuorten aktivoiminen vaaliuurnille. Yhteistyössä  valtakunnallisen nuorisojärjestö Allianssin kanssa toteutettiin koulussa vaalipaneeli, jo-hon osallistui eri puolueiden nuoria kansanedustajaehdokkaita, joita opiskelijat tenttasi-vat.  Paneelissa oli mukana myös edustajia OSAO:n Haukiputaan osastosta.  Nuoriso-vaali järjestettiin koulussamme 13. päivänä maaliskuuta. Käytännön organisoinnin hoiti hienosti oppilaskunta.

Heinä-elokuun vaihteessa osallistuu kaksi koulumme opiskelijaa Päivölän opiston vuosit-taiseen yhteiskunnallisia asioita käsittelevään viikon valtakunnalliseen tapaamiseen.  Syksyisen yrittäjyysseminaarin valmistelut ovat käynnistyneet.

Juhani Keränen