In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Biologia Biologia

BI4: Ihmisen biologia

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa ihmissolun erilaistumisen pääpiirteet sekä kudosten ja elinten rakenteet ja toimintaperiaatteet
 • ymmärtää ihmisen kemiallisen tasapainon säätelymekanismeja sekä ulkoisten ja sisäisten tekijöiden vaikutuksia niihin
 • ymmärtää hermoston toiminnan ja hormonaalisen viestinnän merkityksen yksilön toimintojen ohjaajana
 • ymmärtää lisääntymiseen ja ihmisen elinkaareen liittyviä fysiologisia muutoksia sekä ihmisen yhteisöllisyyden merkityksen terveyden kannalta
 • pystyy selittämään elimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan ja tuntee merkityksellisimpien sairauksien syntymekanismeja
 • ymmärtää ihmisen lajinkehityksen sekä perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksen ihmisen terveyteen
 • pystyy tarkastelemaan oppimiaan asioita arkielämän esimerkkien avulla ja tutustumaan alan uutisiin ja arvioimaan niitä kriittisesti.

Keskeiset sisällöt

Ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteet

 • solujen synty, kasvu ja erilaistuminen kudoksiksi sekä kantasolujen merkitys
 • solujen vanheneminen ja kuolema
 • syöpä

Elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys

 • ruoansulatus ja ravitsemus
 • hengityselimistö ja hengityksen säätely
 • veri ja verenkierto
 • erityselimistöt ja kemiallinen tasapaino
 • tuki- ja liikuntaelimistö

Elintoimintojen säätely

 • umpirauhaset ja hormonit
 • hermosto ja aistit
 • lämmönsäätely

Ihmisen lisääntyminen

 • sukupuolinen kehitys ja seksuaalisuus
 • hedelmöitys, raskaus ja synnytys

Ihmisen elämänkaari ja yhteisöllisyys

Perimän merkitys

 • ihmisen evoluutio ja ihminen lajina
 • perinnöllisyys ja terveys

Elimistön sopeutuminen ja puolustusmekanismit

 • elimistön puolustusjärjestelmät
 • ihminen ja mikrobit
 • myrkylliset aineet ja mutageenit

Tavoitteena on myös, että opiskelija ymmärtää omien valintojensa merkityksen terveydelle ja hyvinvoinnille. Aiheita mitataan, tutkitaan ja demonstroidaan. Biologian lähitieteitä, kuten kemiaa, fysiikkaa, psykologiaa, terveystiedettä ja lääketiedettä painotetaan ihmisiskehon toimintojen ymmärtämisessä.