Biologia

BI4: Ihmisen biologia

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan. 

Keskeiset sisällöt  

Energia, aineenvaihdunta ja sen säätely

 • ravintoaineet ja ruoansulatus  
 • verenkiertoelimistö
 • hengityselimistö ja hengityksen säätely

Liikkuminen

 • tuki- ja liikuntaelimistö

Elintoimintojen säätely

 • hermosto ja aistit
 • umpirauhaset ja hormonit
 • lämmönsäätely
 • kemiallinen tasapaino
 • elimistöjen sopeutuminen ja puolustusmekanismit

Lisääntyminen

 • hedelmöitys, raskaus ja synnytys 
 • sukupuolinen kehitys ja seksuaalisuus
 • perimän ja ympäristön merkitys

Ihmiselimistön toimintaa mittaava tutkimus