In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Fysiikka Fysiikka

FY8: Aine ja säteily

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tutustuu kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin aineen rakennetta ja rakenneosien dynamiikkaa hallitsevina periaatteina
  • syventää kokonaiskuvaa fysiikan kehityksestä ja sen pätevyysalueesta luonnonilmiöiden tulkitsijana (AK 1, 2, 4).

Keskeiset sisällöt

  • kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio
  • atomiytimen rakenne
  • radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus
  • massan ja energian ekvivalenssi
  • ydinreaktiot ja ydinenergia
  • aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu