Fysiikka

FY8: Fysiikan abikurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • parantaa valmiuksiaan ylioppilaskokeeseen ja jatko-opintoihin
  • saa selkeän kokonaiskuvan lukion fysiikasta
  • syventää opiskeltujen kurssien keskeisiä sisältöjä

Keskeiset sisällöt

  • kerrataan lukion fysiikka erityisesti parantuneita laskuvalmiuksia hyödyntäen

Arvosana: Suoritettu/Hylätty