In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Historia Historia

HI7: Maailma nyt

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssilla tarkastellaan ajankohtaisilmiöitä, erityisesti keskitytään suurpolitiikkaan.  Kurssilla käsiteltävät alueet ja probleemit valitaan kurssin alussa aina tilanteen mukaan.  Kurssi täydentää ja syventää kurssin Kansainväliset suhteet (HI3) sisältöä.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • saa lisätietoa suurpolitiikan keskeisistä ja ajankohtaisista teemoista (AK 4, 6)
  • oppii paremmin ymmärtämään kansainvälisiä selkkauksia ja niiden taustoja (AK 4, 6)
  • oppii mediakriittisyyttä (AK 6 )
  • osaa hakea tietoa eri lähteistä (AK 1, 6)
  • oppii ymmärtämään ja käsittelemään eri kulttuuritaustaisia ongelmia (AK 4, 7)
  • kykenee keskustelemaan omat näkökohtansa hyvin argumentoiden (AK 1, 6)

Keskeiset sisällöt

Kurssilla käsiteltävät asiat ja ongelmat valitaan kurssin suunnittelun yhteydessä.  Valinnassa tulee huomioida erityisesti eurooppalaisen kulttuuripiirin ulkopuoliset alueet ja niiden ongelmat.

Arviointi: Kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty -merkinnällä tai opiskelijan niin halutessa numeroarvioinnilla.