Kemia

KE7: Kemian työkurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa tulkita ja arvioida kokeellisesti hankkimaansa tietoa sekä esittää tuloksia sekä suullisesti että kirjallisesti.

Keskeiset sisällöt

  • tehdään kemian kursseihin liittyviä laboratoriotöitä 

Arvosana: Suoritettu/Hylätty