In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Kuvataide Kuvataide

KU8:  Kansanperinteestä nykypäivään

Koulukohtainen syventävä kurssi.

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa näkemään ja luomaan yhteyksiä arkkitehtuurin, muotoilun, käyttöesineistön ja ornamentiikan kehittymisen eri vaiheiden välillä, havainnoimaan kansainvälisten vaikutteiden ilmenemistapoja ja luomaan omia sovellutuksia jatkumoksi aikaisemmalle kehitykselle.

Tässä kurssissa kaikkien kurssitehtävien lähtökohtana on joko suomalainen tai saamelainen kansantaide ja kansankulttuuri. Opiskelijan harjoitustöistä täytyy löytyä jonkinlainen kansantaiteeseen liittyvä tausta tai yhtymäkohtia kansantaiteeseen esimerkiksi käyttötarkoituksen, muodon, ornamentiikan yms. kautta (AK 3, 4, 5, 7).

Keskeiset sisällöt

Kurssin muotona käytetään portfoliotyöskentelyä eli jokainen opiskelija tekee koko kurssin ajan muistiinpanoja omista suunnitelmistaan, tavoitteistaan, etenemisestään ja työn tuloksista. Kaikki luonnokset ja muistiinpanot tallennetaan kansioon ja kurssin lopuksi opiskelija kirjoittaa yhteenvetona oman arvioinnin kurssista ja työskentelystään. Kurssissa painotetaan itsenäistä taustojen sisällöllistä tiedonhankintaa ja opiskelijalle uusien tekniikoiden ohjattua opiskelua.

Ilmaisutekniikoina käytetään eri vuosina vaihdellen

  • kankaanpainantaa
  • tekstiilisuunnittelua
  • huonekalumuotoilua
  • pienoismallin rakentamista
  • keramiikkaa
  • korusuunnittelua
  • arkkitehtuurin alkeita

Arviointi: Kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty -merkinnällä tai opiskelijan halutessa numero-arvosanalla.