Lukuvuosi 2006 - 2007

KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KULTTUURIEN TUNTEMUS

Haukiputaan lukion toisena painopistealueena oli tänä vuonna kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus. Aihekokonaisuuden tavoitteena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemusta, löytämään oma kulttuuri-identiteettinsä sekä kehittämään valmiuksiaan kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen.

Kummilapsitoiminta

Tänä vuonna oppilaiden ja opettajien rahallisen tuen kohteena olivat kummilapset Intiassa ja Keniassa.

Vaihto-oppilastoiminta

Syyslukukaudella koulussamme opiskeli amerikkalainen vaihto-oppilas Rosemarie Walsh. Entinen vaihto-oppilaamme Bea Bauman Unkarista vieraili koulullamme syksyllä ja esitelmöi unkarin kielestä ja kulttuurista äidinkielen tunnilla.

Kansainvälisyys-/YK:n päivän ja Eurooppa-päivän erikoisohjelma

Syksyllä 2006 järjestimme YK-päivän teemaan liittyvän "kansainvälisyyspäivän", jonka ohjelmaan sisältyi maaesittelyjä, joista vastasivat kummiopiskelija Pinky Kwok HongKon-gista, ex-vaihto-oppilaamme Bea Bauman Unkarista ja syksyn 2006 vaihto-oppilaamme Rosemarie Walsh USA:sta.

Eurooppa-päivän erikoisohjelmassa painotettiin suomalaista kulttuuri-identiteettiä. Teemoina olivat romani- ja saamelaisvähemmistöt sekä Suomi ulkomaalaisen silmin. Luennoitsijavierainamme olivat Ovet auki -hankkeen projektityöntekijä Leif Lindberg sekä YTT, saamelaisen kulttuurin lehtori Anni-Siiri Länsman Giellagas-instituutista, Oulun yliopistolta. Lisäksi Fulbright-opettajamme Robert Thompson analysoi suomalaisuutta. Opiskelijat ja opettajat pukeutuivat suomalaisuutta korostaviin vaatteisiin ja oppilaskunta palkitsi parhaan asun. Tarjolla oli myös perinteistä suomalaista omenapiirakkaa.

Kulttuuri-identiteettiä ja kansainvälisyyttä tuotiin esille opettajien ja opiskelijoiden päivänavauksissa ympäri vuoden. Esimerkkeinä aamunavauksista mainittakoon Robert Thompsonin pitämät humoristiset kitaralaulutuokiot, joissa aiheina olivat mm. amerikkalaisuus, suomalaisuus ja irlantilaisuus.

Tiina Mustakangas-Laukka