KATSAUS LUKUVUOTEEN 2006 - 2007

"Tempus fugit" eli "Aika pakenee ja kiitää" sanoivat roomalaiset. Voisimme sanoa myös "Annus fugit" eli "Vuosi kiitää". Jälleen on siis takana työntäyteinen ja intensiivinen lukuvuosi ja on tilinteon aika.  

Lukuvuosi on ollut Haukiputaan lukion opettajakunnan osalta muutosten aikaa. Rehtori Kullervo Leinonen on ollut virkavapaalla melkeinpä koko lukuvuoden ja laatinut mm. Oulun seutua koskevan ansiokkaan lukioselvityksen. Vs. rehtorina on toiminut apulaisrehtori Timo Soini. Toinen ja mielenkiintoinen muutos Haukiputaan lukion opettajakunnassa on Fulbright-vaihto-ohjelman toteutuminen. Lukiomme englannin kielen lehtori Anne Ontero on siirtynyt täksi lukuvuodeksi Yhdysvaltoihin Medinan oppikoulun englannin kielen ja kirjallisuuden opettajaksi. Medinan koulusta puolestaan on Anne Onteron tilalle saapunut lukioomme englannin kielen ja kirjallisuuden opettaja Robert Thompson. Voisin väittää, että Fulbright-vaihto-ohjelman toteutuminen Haukiputaan lukiossa on "onnenpotku" ja sen antama lisäarvo on suuri, sillä Suomessa tähän ohjelmaan pääseminen koskee  harvoja kouluja. Tiedän, että opiskelijat ja henkilökunta ovat pyrkineet hyödyntämään Robertin osaamista mahdollisimman tehokkaasti ja hänen läsnäolonsa on rikastuttanut työtämme ja työyhteisöämme suuresti.

Syksyllä 2006 opiskelijamme vastasivat hyvinvointiprofiilikyselyyn. Tulokset kertovat selkeästi sen tosiasian, että Haukiputaan lukio koetaan ilmapiiriltään ja yhteishengeltään erittäin hyväksi kouluksi. Avoimista vastauksista voimme lukea mm seuraavaa: "Paras ominaisuus täällä on rento ilmapiiri. Ihmiset tulevat hyvin toimeen toisensa kanssa eikä ketään kiusata" ja "Hyvät opettajat ja hyvä työympäristö". Yhteenvedosta käy ilmi, että enemmistö opiskelijoista on tyytyväisiä myös lukiomme fyysiseen ympäristöön. On kuitenkin todettava, että rakennuksen korjaus- ja remonttitarve on suuri. Kunnan investointiohjelmaan on ensi vuodelle varattu määräraha lukion saneerauksen suunnitteluun ja seuraavien vuosien aikana on tarkoitus käynnistää itse saneeraus. Toivon, että muutaman vuoden kuluttua voimme työskennellä uudistetuissa tiloissa.

Erittäin myönteisenä koen sen seikan, että Haukiputaan lukioon tulevien uusien opiskelijoiden määrä kasvaa merkittävästi tänä vuonna. Osaltaan kasvu johtunee ikäluokkien kasvamisesta, mutta toisaalta uskon, että onnistuimme antamaan yläasteitten oppilaille myönteisen kuvan koulustamme.

Haukiputaan lukiossa on jo vuosien ajan käynyt OSAO:n Haukiputaan yksikön opiskelijoita suorittamassa lukion kursseja voidakseen saada ns. kaksoistutkinnon. Tänä lukuvuonna toiminta sai uuden ulottuvuuden, sillä lukiomme opettajat ovat käyneet ammattioppilaitoksessa pitämässä lukion oppimäärään perustuvia kursseja ryhmille, joiden opiskelijoilla on vakaa päämäärä suorittaa sekä ammatti- että ylioppilastutkinto. Tämä toisen asteen yhteistyö on lukiossamme koettu positiivisena ja työtämme rikastuttavana asiana.

Lukiomme on Unesco-kouluverkon oppilaitos. Kansainvälinen toiminta antoi jälleen kerran vahvan leiman lukuvuoden koulutyöhön. Meillä oli syyslukukaudella yhdysvaltalainen vaihto-opiskelija Rosemarie Walsh. Kansainvälisyyskurssimme suuntautui tänä vuonna Irlantiin, meillä oli ulkomaisia kummiopiskelijoita Oulun yliopistosta ja järjestimme Unesco-koulun henkeen sopivia tapahtumia. Haukiputaan lukion ja kunnan suhteet venäläisen ystävyyskaupungin Kronstadtin kanssa ovat olleet toimivia, ja huhtikuussa saatoimme viettää täällä Haukiputaalla suhteitten 15-vuotisjuhlaa.

Kiitän lukiomme oppilaskuntaa ja sen hallitusta aktiivisesta ja rakentavasta toiminnasta. Opiskelijamme järjestivät mm. vaalipaneelin ja nuorisovaalit eduskuntavaalien yhteydessä. Oppilaskunnan talvipäivä onnistui myös erinomaisesti. Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneitamme, Haukiputaan kunnan sivistyspalveluja sekä stipendirahastoamme kartuttaneita yhteisöjä ja yrityksiä. Kiitän myös opiskelijoitamme työntäyteisestä vuodesta. Olette vastaanottaneet, prosessoineet ja tuottaneet valtavasti tietoa. Opettajiamme kiitän vahvasta ja luovasta työpanoksesta. Kiitos kuuluu myös muulle henkilökunnalle, jota ilman kouluyhteisömme ei toimisi.

Timo Soini