Pitkä matematiikka

MAA14: Pitkän matematiikan abikurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssin tavoitteena on eheyttää pitkän matematiikan oppisisällöt kokonaisuudeksi.

Kurssilla kerrataan pitkän matematiikan keskeiset osa-alueet ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.

Arvosana: Suoritettu/Hylätty

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen käytetään hyväksi lukemisessa seuraavia vastaavuuksia:

Maa2 Maa3 Maa6 Maa8 Maa10
Mab2 Mab3 Mab7 Mab4 Mab5