Pitkä matematiikka

MAA16: Syvennä matematiikan osaamistasi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssin tavoitteena on vahvistaa pitkän matematiikan opiskelussa tarvittavia taitoja.

Tavoitteena on, että kurssin jälkeen opiskelija osaa käyttää potenssin laskusääntöjä ja muistikaavoja, sieventää neliöjuuria, polynomeja ja rationaalilausekkeita sekä ratkaista polynomiyhtälöitä ja -epäyhtälöitä. Kurssilla myös harjaannutaan pitkän matematiikan opiskeluun ja teknisten apuvälineiden käyttöön. 

Kurssi suositellaan suoritettavaksi kurssin MAA2 jälkeen.

Kurssin arvosana on suoritettu/hylätty, mutta kurssisuorituksen avulla on mahdollisuus korottaa kurssin MAA2 arvosanaa. 

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen käytetään hyväksi lukemisessa seuraavia vastaavuuksia:

Maa2 Maa3 Maa6 Maa8 Maa10
Mab2 Mab3 Mab7 Mab4 Mab5