Lyhyt matematiikka

MAB6: Talousmatematiikka

Pakollinen kurssi lyhyen matematiikan opiskelijoille

Pitkän matematiikan opiskelijoille koulukohtainen syventävä kurssi MAA17

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • syventää prosenttilaskennan taitojaan 
  • ymmärtää talouselämässä käytettyjä käsitteitä
  • vahvistaa laskennallista pohjaansa yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun
  • soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn
  • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä laskelmien tekemisessä ja yhtälöiden ratkaisemisessa sovellusongelmissa.

Keskeiset sisällöt 

  • indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia
  • taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla