Lyhyt matematiikka

MAB8: Tilastot ja todennäköisyys II

Lyhyen matematiikan valtakunnallinen syventävä kurssi

Pitkän matematiikan opiskelijoille koulukohtainen syventävä kurssi MAA18

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • vahvistaa ja monipuolistaa tilastojen käsittelytaitojaan 
  • osaa määrittää tilastollisia tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä jatkuvien jakaumien avulla hyödyntäen teknisiä apuvälineitä
  • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä 

Keskeiset sisällöt 

  • normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet
  • toistokoe, binomijakauma 
  • luottamusvälin käsite