In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Lyhyt matematiikka Lyhyt matematiikka

MAB6: Matemaattisia malleja II

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • varmentaa ja täydentää yhtälöiden ratkaisutaitojaan
  • osaa ratkaista käytännön tilanteisiin liittyviä lineaarisia optimointitehtäviä
  • ymmärtää lukujonon käsitteen
  • ratkaisee käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja summan avulla.

Keskeiset oppisisällöt

  • kahden muuttujan lineaariset yhtälöt
  • lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen
  • kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen
  • lineaarinen optimointi
  • lukujono
  • aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa