Musiikki

MU9:  Bändi-/orkesterikurssi 

Koulukohtainen syventävä kurssi 

Kurssin tavoitteena on virittää aktiivista musisointia sekä innostaa jatkuvaan musiikin harrastamiseen. Opiskelija tutustuu eri musiikkityyleihin eri aikakausilta sekä musiikin sovittamiseen erilaisille soitin- ja laulukokoonpanoille. Ohjelmiston laadinnassa kiinnite-tään huomiota monipuolisuuteen, pääpaino on kuitenkin eri aikakausien populaarimusiikissa. Tarvittaessa voidaan valmistaa myös kamarimusiikkia. Kurssilla tutustutaan myös vahvistinlaitteiden ja sähköisten instrumenttien toimintaan sekä laulussa mikrofonitekniikoihin. 

Arviointi: Kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty -merkinnällä.