Musiikki

MU6:  Kuoro  

Koulukohtainen syventävä kurssi   

Kurssin tavoitteena on ohjata opiskelijaa luontevaan äänenkäyttöön sekä kannustaa lauluharrastuksen jatkuvuuteen. Ohjelmistosisällöt valitaan yksi-, kaksi- ja moniäänisistä lauluista eri aikakausilta ja eri tyyleistä ryhmän koostumuksen mukaan. Tavoitteena on oppia harjaannuttamaan omaa lauluääntä sekä korvaa niin, että ryhmässä laulaminen onnistuu sekä säestystä että kuoronjohtoa seuraten. Lisäksi opitaan eri äänialoihin/-tyyppeihin liittyviä ominaispiirteitä sekä esitysmerkintöjä. Kurssi voi valmistaa ohjelmistoa koulun juhliin. Kuoron säestykseen voi esityksissä liittää tarvittaessa myös pienyhtyeen. 

Arviointi: Kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty -merkinnällä.