Musiikki

MU14:  Musiikkiteknologia  

Koulukohtainen syventävä kurssi   

 

Kurssilla tutustutaan tämän päivän mahdollisuuksiin musiikin tekemisessä, äänittämisessä ja editoinnissa. Kurssin pääpaino on tietokonepohjaisessa musiikin taltioimisessa ja sitä kautta säestys- ja sekvensseriohjelmien käytössä. Opiskelija oppii, miten erilaiset äänitiedostot käyttäytyvät eri ohjelmistosovelluksissa, ja pystyy hyödyntämään niitä omissa tuotoksissaan. Lisäksi luodaan katsaus notaatio-ohjelman käyttöön ja siihen liittyviin mahdollisuuksiin.   
 
Tavoitteena on, että opiskelija oppii yleisiä studiotekniikan perusteita sen verran, että pystyy tekemään musiikkia tietokoneohjelmilla ja ymmärtää, miten musiikkitiedostoja voi liikutella eri ohjelmistoympäristöissä. Lähtökohtana voi olla midi- ohjattavien virtuaali-instrumenttien äänitys yhdistettynä audioeditointiin. Lisäksi esim. äänisilmukoiden eli looppien hyödyntäminen. 
 
Tarkoitus on antaa opiskelijalle valmiudet tehdä omia musiikillisia tuotoksiaan tietokoneella. Kurssiin voidaan sisällyttää tarpeen mukaan myös multimediaa. Kurssi voidaan integroida musiikkiprojektiin.  

 

Arviointi: Kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty -merkinnällä.