In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Musiikki Musiikki

MU8:  Musiikkiteknologia

Koulukohtainen syventävä kurssi  

Kurssilla tutustutaan tämän päivän mahdollisuuksiin musiikin tekemisessä, nauhoittamisessa ja editoinnissa. Tutustutaan midin perusteisiin sekä sen tarjoamiin ominaisuuksiin musiikin tuottamisessa. Kurssin pääpaino on tietokonepohjaisessa musiikin nauhoittamisessa ja sitä kautta säestys- ja sekvensseriohjelmien käytössä. Opiskelija oppii, miten midi käyttäytyy eri ohjelmistosovelluksissa, ja pystyy hyödyntämään sitä omissa tuotoksissaan. Lisäksi luodaan katsaus notaatio-ohjelman käyttöön ja siihen liittyviin mahdollisuuksiin. 
 
Tavoitteena on, että opiskelija oppii yleisiä studiotekniikan perusteita sen verran, että pystyy tekemään musiikkia tietokoneohjelmilla ja ymmärtää, miten musiikkitiedostoja voi liikutella eri ohjelmistoympäristöissä. Lähtökohtana on midipohjainen musiikki, jonka jälkeen voidaan luoda myös katsaus audioeditointiin. Tarkoitus on antaa opiskelijalle valmiudet tehdä omia musiikillisia tuotoksiaan tietokoneella. Kurssiin voidaan sisällyttää tarpeen mukaan myös multimediaa. Työtapoina kappaleen nauhoittaminen joko soittamalla tai ohjelmaan kirjoittamalla, sen editointi sekä valmiin tuotoksen polttaminen cd:lle asti. Kurssi voidaan integroida musiikkiprojektiin.

Arviointi: Kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty -merkinnällä.