Lukuvuoden 2007 - 2008 painopistealueet

Viestintä- ja mediaosaaminen

Viestintä- ja mediaosaaminen olivat pitkin lukuvuotta esillä päivänavauksissa sekä mahdollisuuksien mukaan eri oppiaineiden sisällöissä. 

30.11.2007 vietimme Älä osta mitään -päivää. Päivän teemoina olivat sekä viestintä- ja mediaosaaminen että kestävä kehitys. Päivää varten kuvataiteen opiskelijat olivat valmistaneet vastamainoksia ja äidinkielen opiskelijat mainosanalyyseja. Vastamainokset esiteltiin salitilaisuudessa ja analyysit olivat esillä koulumme käytävällä. Salitilaisuudessa käytiin myös leikkimielinen mainosvisa, jossa ryhmät ratkoivat mainontaan liittyviä tehtäviä.

24.4.2008 saimme vieraiksemme viestinnän ammattilaisia Kalevasta ja Rantapohjasta. Toimittajat ja painopistealueesta vastaavat opettajat ohjasivat työpajoissa ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoita. Pajoissa pohdittiin mm. toimittajan etiikkaa ja sananvapautta, kirjoitettiin mielipidetekstejä ja kritiikkejä, tutustuttiin paikallislehden ominaispiirteisiin ja uutiskuvan viestinnällisiin keinoihin.

31.5.2008 Kaisa Annala ja Varpu Kolehmainen

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys -aihekokonaisuus käsitti lukuvuosina 2006-2008 koulun ympäristöohjelman laatimisen ja erilaisten teemojen kautta oppimisen. Ympäristöohjelma käsittää alkukatsauksen, toimenpiteet, seurannan ja arvioinnin koko koulun toiminnassa kestävään kehitykseen liittyen.

Ympäristöohjelmaan liittyen laadittiin koulun kierrätysohjelma ja jaettiin mm. jätehuoltoon liittyvät vastuualueet. Koulussa syntyneet jätteet lajitellaan ja tarkastellaan niiden loppusijoitusta. Lukiossa materiaalivirta on varsin vähäistä, joten vähintäänkin yhtä tärkeää on se, että opiskelijat käsittävät kierrätykseen normaalina jokapäiväisenä toimintana.  Koulun toiminnassa, esimerkiksi materiaalihankinnassa ja energian käytössä, pyritään elinkaariajatteluun ja kestäviin ratkaisuihin.

Opiskelijat tarkastelivat omaa kulutustaan mm. laskemalla oman ekologisen jalanjälkensä. Tässä huomio kiinnittyi erityisesti mittaluokkatarkasteluun eri kulutusmuotojen välillä ja tehokkaimpiin omakohtaisiin vaikutusmahdollisuuksiin. Lisäksi tutustuttiin ekologiseen vesijalanjälkeen. Omaa ekologista jalanjälkeä verrattiin amerikkalaisten arvoon. Opiskelijat auttoivat paikallisessa luomu-, reilu- ja lähiruokakyselyssä.

Yhteisinä tilaisuuksista ensimmäinen oli joulukuussa älä osta mitään -päivä, joka järjestettiin yhdessä mediatyöryhmän kanssa. Kiinnitettiin huomiota kestävän kehityksen, mainonnan ja yleisemminkin talouden yhteyksiin.  Toinen tilaisuus oli vappuaattona, jolloin vierailijoina olivat Oulun jätehuollon edustaja ja kunnan ympäristösihteeri. Tällöin esiteltiin myös koulun kierrätysohjelma. Kevään aamunavauksiin liittyi Ekotehokkuus-julistekampanja, aiheina olivat liikenne, yhteiskunta ja kulutus. Energiansäästöviikon päivänavaukset syksyllä keskittyivät faktatiedon jakamiseen mm. vedenkulutuksesta. Muita teemapäiviä olivat "Live Earth", energiansäästöviikko, ilmastotoimintapäivä ja hiljaisuuden päivä.  Tavoitteena on, että opiskelijoilla on kestävä kehitys mukana heidän tulevassa toiminnassaan työssä ja päätöksentekijöinä.

31.5.2008 Esko Immonen, Tomi Jokivirta