Psykologia

PS3: Tietoa käsittelevä ihminen

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

  • tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen
  • perehtyy kognitiivisiin perustoimintoihin eli havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen ja muistiin sekä yhteen korkeamman kognitiivisen toiminnan ilmiöön, kuten päätöksenteko, ongelmanratkaisu, asiantuntijuus tai kielelliset toiminnot 
  • perehtyy kognitiivisten toimintojen tutkimukseen ja pystyy arvioimaan sitä
  • ymmärtää kognitiivisen toiminnan hermostollista perustaa ja yhteyksiä psyykkisiin toimintoihin.

Keskeiset sisällöt

  • kognitiivisen toiminnan periaatteita, kuten sisäiset mallit ja havaintokehä
  • kognitiivisten toimintojen neuropsykologinen perusta
  • kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen tutkimusmenetelmiä
  • havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti kognitiivisina perustoimintoina sekä niiden biologinen perusta
  • jonkin valinnaisen korkeampitasoisen kognitiivisen toiminnon tarkasteleminen, esimerkiksi kieli, ongelmanratkaisu, päätöksenteko tai asiantuntijuus