Lukuvuosi 2010 - 2011

TANSANIA-PROJEKTI SEKÄ UNESCO ASPnet TOIMINTA

Kuluneena lukuvuonna lukiossamme käsiteltiin Unesco-teemaa hieman aikaisemmasta poiketen. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista koottiin kansainvälisyyskurssin ryhmä, joka vastasi Unesco- ja Afrikka-aiheiden esilläpidosta. Ryhmässä on 23 opiskelijaa, jotka matkustavat vuoden kuluttua Tansaniaan leirikouluun. Keväällä viimeisen jakson aikana muutama opiskelija piti neljä päivänavausta teemoina tansanialainen ystävyyskoulumme ja kummiopiskelijamme, Unescon toimintaperiaatteet, YK:n vuosituhattavoitteet sekä katsaus Afrikan ja Tansanian historiaan. Samat opiskelijat tiivistivät päivänavauksensa vielä kahdeksi kokonaisuudeksi ja kävivät pitämässä ne Haukiputaan yläkoulussa.

Muutama opiskelija askarteli julisteita Afrikka-teemoista koulun aulaan kaikkien opiskelijoiden tutkittaviksi. Lisäksi osa Tansania-ryhmän opiskelijoista piti suullisia esitelmiä omilla eri oppiaineiden kursseillaan, esim. terveystiedon ryhmä kuuli katsauksen Afrikan ja Tansanian terveystilanteesta ja biologian kurssilla käytiin läpi ympäristön tilaa Tansaniassa. Kyseiset opiskelijat kirjoittavat esityksestään vielä tiivistelmän englanniksi ja ne julkaistaan projektin blogisivulla http://medinahaukipudas.blogspot.com.

Messages Across Three Continents on lukion projekti, joka kattaa monenlaisia toimintoja. Keskeisellä sijalla on yhteydenpito Tansaniaan ja ensi lukuvuonna erityisesti tulevan kansainvälisyyskurssin valmistelu. Partnerikoulumme Jangwani Secondary School Dar es Salaamissa ja koulun opettaja John Bosco pitää aktiivisesti yhteyttä. Afrikassa asiat tapahtuvat kuitenkin joskus hitaanpuoleisesti ja niinpä parin aikaisemman vuoden taksvärkkituottoja ei ole vielä saatu käytettyä ihan kokonaan partnerikoulumme hyväksi. Aikaisemmin kyseiselle koululle on lahjoitettu varoja kovalevyjen hankintaan. Tänä vuonna rahaa on siirretty nettiyhteyksien avaamiseen ja ylläpitoon. Kesäkuussa tansanialainen yhteistyökumppanimme Elikana Ngogo Joensuusta menee käymään koululla ja vie mennessään koulun pyytämän digikameran, niin ikään taksvärkkirahoilla hankitun. Seuraavana koulun listalla on videokamera. Lisäksi erästä tämän valtion tyttökoulun orpoa ja vammaista opiskelijaa tuetaan rahallisesti. Kyseisen ”kummilapsen” koulunkäynti mahdollistetaan jo toista vuotta Haukiputaan lukion opiskelijoiden ja henkilökunnan lahjoittamilla varoilla. Tansanian Unesco-koordinaattori Modester M. Mwinula on myös tärkeä henkilö meille, ja hän toimii osaltaan linkkinä ystävyyskouluumme. 

Anja Moilanen