Soveltavat kurssit

TI1 Tietotekniikan kurssi 1;  Työvälineohjelmat

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hallitsee tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan peruskäytön. Opiskelija osaa tehostaa työskentelyään yhdistämällä materiaalia eri lähteistä, sekä tuottaa tulostettavia tai näytöllä katseltavia esityksiä.

Kurssilla opitaan myös käyttämään pilvipalveluja.

Arvosana: Suoritettu/Hylätty