Soveltavat kurssit

TI2 Tietotekniikan kurssi 2:   WWW-sivujen ohjelmointi

Tavoitteet: Kurssin suoritettuaan oppilas osaa kotisivujen tuottamisen perusteet, hyvin muodostettujen sivujen oikean rakenteen ja osaa muokata sivustojen ulkoasua sisällöstä riippumattomasti. Opiskelija osaa myös ohjelmoida interaktiivisia www-sivuja.

Arvosana: Suoritettu/Hylätty