Soveltavat kurssit

TI3 Tietotekniikan kurssi 3;  Ohjelmointi

Tavoitteet:Tavoitteena tällä kurssilla on oppia ohjelmoinnin perusteet sekä luoda pieniä ohjelmia osin valmiiden esimerkkien pohjalta. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää ohjelmointikielen toiminnan (kääntäminen ja ajaminen), kielen perusrakenteet, oliomaailman perusilmiöitä, osaa muokata yksinkertaista koodia ja ymmärtää sen toiminnan sekä tuottaa itse koodia.

Arvosana: Suoritettu/Hylätty