In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Soveltavat kurssit Soveltavat kurssit

TT: Teatteritaide

Suoritusjärjestys

Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä teatteritaide1 (TT1) ja teatteritaide2 (TT2).

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on että opiskelija

  • rohkaistuu itseilmaisuun ja mielikuvien tuottamiseen
  • kehittää keskittymis-, eläytymis- ja yhteistyökykyään
  • oppii havaitsemaan ja tulkitsemaan ihmisen kokonaisviestintää ja käyttämään sitä itse (AK 6)
  • ymmärtää teatterin taiteellista luomisprosessia ja vastaanottaa taide-elämyksiä (AK 4)

Toteutus

TT1-kurssilla tehtävät ja toiminta aloitetaan helpoimmista tehtävistä ja valmiita teatteriesityksiä ei tuoteta. Kurssilla keskitytään oman ilmaisun kehittämiseen turvallisen ilmapiirin kautta. TT2-kurssilla syvennetään ykköskurssilla saavutettuja taitoja ja tietoja.

Kursseilla tehdään päämäärätietoisia ilmaisuharjoituksia. Käytetään improvisointi-, kontakti-,
tarkkailu-, matkimis-, tunnetila- ym. harjoituksia, joiden vaativuus määräytyy ryhmän edellytysten
mukaan. Vähitellen ryhmän ilmaisukeinot kehittyvät siten, että jokainen erikseen ja
ryhmät yhteisesti voivat välittää viestejään muille, jolloin luodaan mahdollisuuksia omakohtaiseen
esiintymiskokemukseen.

Tutkitaan kokeillen musiikin, liikkeen, kuvan, tilan, valojen ja vaatteiden vaikutusta esitettävään
tilanteeseen. Harjoitellaan pieniä ja myös laajempia esityskokonaisuuksia. Voidaan käyttää
apuna esimerkiksi sosiodraamaa.

Tehdään teatteriesityksiä omista aiheista sekä valmiista ja sovitetuista teksteistä. Harjoitellaan
ilmaisutaitoja erikseen ja esitysten valmistamisen yhteydessä.

Perehdytään teatteritaiteiden erityispiirteisiin, niiden historiaan, nykytilaan ja ilmaisukeinoihin.
Katsotaan teatteriesityksiä, elokuvia ja televisio-ohjelmia, keskustellaan niiden ja omien esitysten
sisällöstä, tavoitteista ja ilmaisukeinoista.

Kursseilla tutkitaan myös muiden taidealojen ilmaisukeinoja.

Arviointi: Kurssit arvioidaan suoritettu/hylätty -merkinnällä