Lukuvuosi 2006 - 2007

UNESCO ASPNET -KOULUTOIMINTA 2006 - 2007

Unesco-koulu toiminta on kuluneena lukuvuotena keskittynyt Pohjois-Suomen Unesco-koulujen Polaris-projektiin. Projekti aloitettiin vuonna 2005 ja se kestää vuoteen 2007 saakka. Hankkeen tavoitteena on edistää Unescon ASP-koulujen päämäärien toteutumista opetussuunnitelmissa kehittämällä tähän sopivia työkaluja. Tavoitteena on myös rakentaa toimiva Pohjois-Suomen Unesco-kouluverkko.

31.8 - 1.9.2006 Virpiniemen liikuntaopistolla pidetyssä kokouksessa suunniteltiin projek-tikouluissa toteutettavaa "Muuttuva lähiympäristömme - Kulttuurinpoluilta tulevaisuuteen" -hanketta. Sen tarkoituksena on tutkia eri oppiaineissa opiskelijoiden elinpiiriä, pohtia lähiympäristön muutoksia ja tulevaisuutta. Lukiossamme projekti toteutettiin toisen vuoden opiskelijoiden KU2 kurssien aikana. Ryhmätöissä opiskelijat tarkastelivat heille merkityksellisen paikan muutoksia ja visualisoivat "paikan tarinan". Pienoismallit ja muut tuotokset olivat näytteillä koulumme aulassa. Tulokset esitellään muille projektikouluille syyslukukaudella 2007 lukiomme järjestämässä tapaamisessa.

Suomen ASP-koulujen tapaaminen pidettiin Riiassa 14.9.2006, jonne Haukiputaan lukiosta osallistuivat Timo Soini ja Kaisa Annala.