Yhteiskuntaoppi

YH1: Suomalainen yhteiskunta

Pakollinen kurssi

Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Kurssi keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.

Keskeiset sisällöt

Suomalaisen yhteiskunnan rakenne

 • Suomen väestön demografinen ja sosiaalinen rakenne
 • väestörakenteen muutoksiin vaikuttavat tekijät

Oikeusvaltio ja sisäinen turvallisuus 

 • kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet
 • oikeuslaitos sekä tuomio- ja järjestysvalta 

Hyvinvointi ja tasa-arvo

 • hyvinvointivaltion tehtävät ja voimavarat 
 • pohjoismaisen hyvinvointivaltion rahoitus, edut ja haasteet
 • yhteiskunnallinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

Valta, vaikuttaminen ja päätöksenteko

 • yhteiskunnallisen vallankäytön muodot 
 • demokratia ja muut poliittiset järjestelmät
 • Suomen kunnallinen ja valtiollinen päätöksentekojärjestelmä 
 • kansalaisyhteiskunnan vaikuttamiskeinot: vaalit, puolueet, järjestötoiminta ja aktiivisen kansalaisuuden merkitys
 • muuttuva mediakenttä