Yhteiskuntaoppi

YH3: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Pakollinen kurssi

Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssi aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Se kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä. 

Keskeiset sisällöt

Eurooppalaisuus ja eurooppalainen identiteetti

  • arvot, poliittiset kulttuurit ja kulttuurinen moninaisuus
  • perusvapaudet ja kansalaisuus
  • Suomi ja Pohjoismaat Euroopassa

 Euroopan yhdentymisen tavoitteet ja toiminta

  • EU:n päätöksenteko ja yhteinen talous- ja rahapolitiikka sekä niiden haasteet
  • Suomi osana eurojärjestelmää 
  • EU:n ja lähialueiden haasteet ja mahdollisuudet

Turvallisuus ja tulevaisuuden muuttuvat haasteet

  • Suomen turvallisuusympäristö ja turvallisuuspolitiikka sekä uudet turvallisuusuhat
  • kansainvälisen yhteisymmärryksen edistäminen ja Suomi
  • globalisaatio, ympäristö, väestö ja kestävä tulevaisuus