In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Yhteiskuntaoppi Yhteiskuntaoppi

YH5: Yrittäjyys ja yritystalous

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssi antaa perustietoutta yrittäjyydestä, yrittäjyysvaihtoehdosta tulevaisuuden mahdollisuutena ja esittelee yritystalouden aakkosia.  Kurssi korostaa yrittäjyyden merkitystä jokapäiväisessä toiminnassa ja myös opiskelijan omassa opiskelun arjessa.  Kurssilla käydään läpi yrittäjän mahdollisuuksia Oulun seutukunnan alueella.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kaikessa toiminnassaan toimisi yritteliäästi aina parhaansa tehden (AK 1)
 • saa monipuolista ja reaalista tietoa yrittämisen mahdollisuudesta ja vaihtoehdosta Suomessa ja erityisesti lähialueella (AK 1, 3, 5, 6)
 • saa mahdollisimman avointa ja todenmukaista tietoa yrittäjän elämän valoista ja varjoista (AK 1, 5)
 • saa perustiedot yrityksen perustamisvaiheista (Oulun seudulla) (AK 1)
 • kykenee hakemaan lisätietoa yrittämisestä ja yrittämiseen liittyvistä taloudellisista, henkisistä ja juridisista kysymyksistä (AK 1, 5, 6 )
 • tutustuu kunnan alueen yritysmaailmaan ja kunnassa toimivan yrittäjän arkeen (AK 1, 5, 6)

Keskeiset sisällöt

Mitä on yrittäjyys?

 • Mitä yrittäjältä vaaditaan, kenestä on yrittäjäksi?
 • Mitä yrittäminen ihmiseltä vaatii, mitä se antaa ?
 • Mitä on sisäinen yrittäjyys?

Tutustuminen toimivaan yritykseen Haukiputaalla ja tutustuminen yrittäjän toimintaan
Yrittäjän ja yrityksen erilaiset sidosryhmät
Yrittämisen asema nykyhetken ja tulevaisuuden yhteiskunnassa Suomessa ja Euroopassa

 • Oulun seudun mahdollisuudet – uhkakuvat
 • Euroopan unionin tarjoamat mahdollisuudet – uhkakuvat
 • globaalitalouden mahdollisuudet – uhkakuvat

Yrityksen perustamisesta Oulun seutukunnan alueelle

 • erilaisia väyliä yrittäjäksi
 • erilaiset yritysmuodot
 • yhteiskunnan ja alueen tuki ja tukimuodot yritystä perustettaessa
 • yhteistyöverkostot
 • toimenpiteet yritystä perustettaessa

Arviointi: Kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty -merkinnällä tai opiskelijan halutessa numeroarviointina.