Yhteiskuntaoppi

YH6: Yrittäjyys ja yritystalous

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssi antaa perustietoutta yrittäjyydestä, yritysten merkityksestä kansantaloudelle ja yrittäjyydestä tulevaisuuden mahdollisuutena. Kurssi korostaa yrittäjyyden merkitystä jokapäiväisessä toiminnassa ja myös opiskelijan omassa opiskelun arjessa. Kurssilla käydään läpi yrittäjän mahdollisuuksia Oulun seutukunnan alueella. 

Keskeiset sisällöt 

  • Mitä on yrittäjyys? 
  • tutustuminen toimivaan yritykseen Haukiputaalla tai Oulun seudulla ja tutustuminen yrittäjän toimintaan 
  • yrittäjän ja yrityksen erilaiset sidosryhmät 
  • yrittämisen asema nykyhetken ja tulevaisuuden yhteiskunnassa Suomessa ja Euroopassa 
  • uuden yrityksen perustamiseen liittyvät kysymykset (esim. lupa- ja ilmoitusasiat, liikeidea ja yritysmuoto)
  • rahoitus ja osakemarkkinat
  • vierailut ja asiantuntijaluennot

Arvosana: Suoritettu/Hylätty