In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Arviointi Arviointi

Koulun arvot sekä oppimis- ja tiedonkäsitys ovat oppilaan arvioinnin pohjana. Arviointi on osa opiskeluprosessia. Palautteella ja itsearvioinnilla on merkittävä rooli oppimisessa. Koulutyöskentelyssä arvioinnin tulee olla yksilöllistä, totuudenmukaista ja monipuolista. Heinätorin koulussa oppilaan arviointi perustuu HOJKS:ssa esitettyihin tavoitteisiin.

Oppilaan arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin, joilla on erilaiset tehtävät. Arvioinnin käytänteistä ja perusteista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille etukäteen. Arviointikeskustelut ovat osa oppilaan arviointia. Oppilaalle ja hänen huoltajilleen tarjotaan säännöllisesti mahdollisuus arviointikeskusteluun.

Arviointi opintojen aikana

Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta oppilaalle ja hänen huoltajilleen oppilaan opintojen etenemisestä sekä ohjata oppilasta havainnoimaan omaa oppimistaan. Oppilaille annetaan väli- ja lukuvuositodistuksia.

Päättöarviointi

Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten oppilas on saavuttanut perusopetukselle asetetut tavoitteet opiskelun päättyessä. Päättöarvioinnin tulee olla yleisesti vertailukelpoista.

Mikäli oppilas opiskelee yksilöllistetyn opetussuunnitelman mukaan, arviointi tapahtuu suhteessa suunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin. Yksilöllistäminen voi koskea yhtä tai useampaa oppiainetta.

Voit lukea lisää oppilaan arvioinnista Heinätorin koulun opetussuunnitelmasta kohdasta 6 Arviointi.