Ajankohtaista

< Takaisin

Kuntalaiset osallistuivat ainutlaatuisella tavalla Hiukkavaaran kehittämiseen

Hiukkavaarasta ollaan tekemässä kestävän kaupunkisuunnittelun mallialuetta, jonka suunnitteluvaiheessa kerätään kuntalaisilta palautetta ja kehitysideoita. Tavoitteena ovat tavanomaista laadukkaampi suunnittelu ja maailmanlaajuisesti uutuusarvoa sisältävät toteutukset, joilla Oulua ja Suomea tehdään tunnetuksi. Ensimmäiset Hiukkavaara-aiheiset kyselyt toteutettiin huhtikuun aikana PATIO-keskustelufoorumilla, ZEF-kyselytyökalulla ja UBI-näytöillä. Kyselyihin osallistui yhteensä yli 200 kuntalaista, jotka kertoivat mielipiteensä siitä, millainen on viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö erityisesti talvisaikaan. PATIO-verkkofoorumin käyttäjistä valittu testiryhmä tutustui myös Hiukkavaaran mallinnettuun kaavoitukseen ainutlaatuisessa tilaisuudessa Oulun ammattikorkeakoulun 3D-virtuaalilaboratorio CAVE:ssa.

Oulun kaupungin kaavoitusarkkitehti Jere Klami näkee eri kanavissa toteutetut kyselyt ja 3D-virtuaalilaboratorio CAVE:n erinomaisina foorumeina osallistaa kuntalaisia kehitystyöhön. Ainutlaatuiseksi projektin hänen mukaansa teki se, että etenkin nuoria kuntalaisia saatiin mukaan uuden alueen suunnitteluun. Eri menetelmillä toteutetut kyselyt mahdollistivat myös tulosten luotettavan vertailun.

Unelmien talvikaupunki Hiukkavaara muotoutuu asukkaiden toiveiden mukaiseksi

Kyselyjen perusteella kuntalaiset haluavat Hiukkavaarasta tiiviin ja kaupunkimaisen, mutta kuitenkin luonnonläheisen, aidosti uudentyyppisen asuinalueen. Suuret marketit ja lähiöpubit ovat ei-toivottujen asioiden listalla. Perinteisesti paljon keskustelua herättävä kouluasia nousi esille myös Hiukkavaaran kohdalla, jossa ratkaisuksi ehdotettiin muunneltavista elementeistä rakennettavia kouluja. Vuodenajat tulisi kuntalaisten mielestä huomioida jo suunnitteluvaiheessa esimerkiksi lumen varastoinnin suhteen. Asukkaat haluaisivat säilyttää alueen historian armeijahenkisen Sotku-kahvilan ja teemaan sopivien tapahtumien muodossa.

Oulun kaupungin kehittämishankkeet (Hiukkavaara-hanke, INURDECO) toteuttivat kyselyt yhteistyössä käyttäjälähtöisiä menetelmiä kehittävän MAINIO-hankkeen kanssa. Kerätyt mielipiteet tukevat olemassa olevia suunnitelmia ja uusiakin ideoita löytyi jatkokehitettäväksi. Kyselyiden tarkemmat tulokset tullaan julkaisemaan Hiukkavaaran www-sivuilla.

”Kuntalaisten mielipiteillä on painoarvoa Hiukkavaaran kokonaisuutta suunniteltaessa”, sanoo Hiukkavaaran kehittämishankkeen koordinaattori Ari Saine. Saine näkee pilotoitujen osallistamismenetelmien käytön erittäin hyödylliseksi kaupunkisuunnittelun kannalta ja haluaakin, että vastaava prosessi toistetaan jatkossa suunnittelun eri vaiheissa. Kuntalaisilta kerätään jälleen mielipiteitä ja palautetta alueen kehittämistä koskien seuraavan vaiheen kyselyissä syksyn 2013 aikana.

Lisätietoja:
Oulun kaupunki: Jere Klami, p. 044 703 2412 ja Ari Saine, p. 044 497 3117 Hiukkavaara-hankkeen www-sivut: http://www.ouka.fi/oulu/hiukkavaara
MAINIO-hanke: Arto Seppänen, p. 045 233 4990, MAINIO-hankkeen www-sivut www.mainio.eu

MAINIO-hankkeessa kehitetään menetelmiä käyttäjien mukaan ottamiseksi tuote- ja palvelukehitykseen ja luodaan yhden luukun periaatteella toimiva avoin innovaatioympäristö alueen yritysten ja organisaatioiden käyttäjälähtöisen kehityksen tueksi. Kaksivuotisessa Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa kehityshankkeessa on mukana useita toimijoita: Oulun yliopisto (CIE ja Media Team Oulu), Oulun kaupunki, Oulun seudun ammattikorkeakoulu sekä VTT. Hanketta hallinnoi CIE-tutkimuskeskus. MAINIO-hanke tarjosi Hiukkavaara-kehittämiskyselyissä

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Kaavoitusarkkitehti
    Leena Kallioniemi work
    044 703 2425
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.