Ajankohtaista

< Takaisin

Poikkimaantien rakentaminen Kajaanintien ja Vaalantien välillä käynnistyy

Poikkimaantien ensimmäisen vaiheen urakkakokonaisuuden muodostavat katu- ja tiejärjestelyjen sekä siltojen rakentaminen Kajaanintien ja Vaalantien välisellä noin 1,5 kilometrin pituisella osuudella.

Urakassa rakennetaan noin 260 metriä pitkä Oulujoen ylittävä Poikkimaantien silta, joka muodostaa katuyhteyden lisäksi kevyen liikenteen pääreitin Oulujoen ylitse. Urakassa rakennetaan lisäksi kuusi uutta alikulkusiltaa Poikkimaantien poikittaisia kevyen liikenteen yhteyksiä varten.

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ja Suomen Maastorakentajat Oy ovat solmineet 20.2.2015 urakkasopimuksen Poikkimaantien rakentamisesta Kajaanintien ja Vaalantien välillä. Urakan kokonaishinta on noin 10 M€. Urakan rakennuttajakonsulttina toimii Plaana Oy.

Rakentaminen on käynnistynyt urakka-alueella helmikuussa Oulun Veden vesi- ja jätevesilinjojen siirto- ja rakennustöillä. Suomen Maastorakentajien työt käynnistyvät maaliskuun puolivälissä siltapaikkojen valmistelutöillä ja pumppaamojen asennuksilla. Rakennettavat väylät ja sillat valmistuvat syksyllä 2016 ja kohde on kokonaisuudessaan valmis kesään 2017 mennessä.

Oulujoen pohjoispuolen Poikkimaantie suljetaan yleiseltä liikenteeltä maaliskuun lopulla välillä Vaalantie – Puomilitkantie. Korvaava tieyhteys Puomilitkantielle on Yrjö Saarelan tien kautta. Urakka-alueen poikki kulkeville kevyen liikenteen väylille järjestetään korvaavat yhteydet työmaan vaiheistuksen mukaisesti.

Lisätietoja antavat:
Plaana Oy, Pekka Mosorin, puh. 040 701 1954
Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Vilho Vanhatalo, puh. 044 703 2129
Suomen Maastorakentajat Oy, Antti Nissinen, puh. 040 739 1926

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Kaavoitusarkkitehti
    Leena Kallioniemi work
    044 703 2425
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.