Ajankohtaista

< Takaisin

Talven omakotitonttien haku valmistelussa

 

 

 

 

 

 

 

Talvikuva: Soittajankangas, Arkkitehdit M3 Oy

Oulun kaupungin myyntitonttien hakua valmistellaan uusien luovutustavoitteiden pohjalta. Talven myyntiin on tulossa n. 60 uutta omakotitonttia.

Tonttihaku käynnistyy lauantaina 7.2.2015 uudistuneella tonttipäivällä Ympäristötalolla. Päivän aikana esitellään tonttien lisäksi tuttuun Karttatie –palveluun pohjautuvaa uutta tonttien hakupalvelua, erilaisia energiaratkaisuja, kaukolämpöä sekä jätteiden keräysratkaisuja.

Hiukkavaaran Soittajankangas on selkeä uusi kohde, josta on tulossa myyntiin n. 17 omakotitonttia. Muut myyntitontit ovat tutuilla alueilla mm. Holma-Haapajärvi, Kiulukangas, Kivikkokangas, Niemenranta, Ritaharjun Varpumetsä ja Varpukangas.

Soittajankankaan tontit sijoittuvat lähimmäksi kaupungin keskustaa. Uusi Oulujoen ylittävä, rakenteille tuleva Poikkimaantien siltayhteys parantaa merkittävästi koko Hiukkavaaran saavutettavuutta. Soittajankangas sijoittuu hyvin kaukolämmön piiriin ja siellä kokeillaan asukkaille edullista jätteiden yhteiskeräystä.

Soittajankankaan läpi kulkee Musikantin raitti, jonka varressa on neljä katupiha-aukiota asukkaita varten. Katupihojen yhteyteen sijoittuu asukkaiden yhteistä tilaa mm. leikille, oleskelulle, ympäristörakentamiselle, tekniselle huollolle, taiteelle ja lumenläjitykselle. Aukioilla käytetään vettäläpäiseviä pintoja ja niillä sijaitsee kolme taidemuuntamoa.

Kaikki kaupungin myyntitontit sijoittuvat kaupungin palveluihin nähden mukavasti ja pääosin jo valmiin kunnallistekniikan piiriin.

Kaupunki tarjoaa ammattirakentajille uusia rakentamiskohteita huhtikuussa alkavalla tonttihaulla.

Kaukolämpöä tarjolla

Soittajankangas sijoittuu hyvin kaukolämmön verkoston suhteen, joten alue on suunniteltu niin, että rakennusten ensisijainen lämmitysmuoto on kaukolämpö. Alueelle rakennetaan mahdollisimman kattava kaukolämpöverkko jo katurakennustöiden yhteydessä.

Kaukolämpöverkon suunnittelussa on otettu huomioon, että alueelle rakennetaan mahdollisesti esim. maalämpö tai nollaenergiataloja. Näille taloille on suunniteltu omat tontit kaukolämpöverkoston taloudellisen rakentamisen ja hyvän teknisen toimivuuden varmistamiseksi. Nämä rajoitetut tontit sijaitsevat kauempana kaukolämmön runkolinjasta ja siten myös viereisten tonttien lämmitysratkaisut vaikuttavat kaukolämmön saatavuuteen. Kartasta voi tarkistaa mitkä tontit ovat ensisijaisesti ajateltu muille lämmitysmuodoille. Kuva: Muut lämmitysmuodot

Jätteiden keräilyyn ihan uutta

Oulun Jätehuolto teetti keväällä 2013 Hiukkavaaran jätehuollon esiselvityksen. Esiselvityksessä verrattiin koko alueen kattavaa putkikeräysjärjestelmää, jätteen putkikuljetuksen mobiiliratkaisua sekä syväkeräyssäiliöllä toteutettua kiinteistöjen yhteistä jätteenkeräystä yksittäisten kiinteistöjen järjestämään astiakeräysjärjestelmään. Kaupunkikuvan ja ympäristön kannalta parhaimpina vaihtoehtoina esiselvitys piti koko Hiukkavaaran kattavaa putkikeräysjärjestelmää tai syväkeräyssäiliöillä toteutettua kimppakeräysjärjestelmää.

Esiselvityksen pohjalta Hiukkavaaran Soittajankankaalle sekä Vaskikankaalle asemakaavaan varattiin alueita kimppapisteitä varten. Myös Hiukkavaaran keskukseen tullaan varaamaan vastaavanlaiset alueet. Alueet ovat katualuetta, joten alueiden kunnossapidosta voidaan huolehtia myös silloin, jos kiinteistöjen yhteinen jätehuolto ei  toteudu.

Soittajankankaalla toteutetaan pienimuotoinen pilottihanke jätehuollon kimppakeräyksen käytöstä. Pilotissa on mukana neljä aluetta Soittokunnantien pohjoispuolella. Kimppapisteitä käyttäviä tontteja on yhteensä 61 ja käyttäjiä  arviolta 183. Pilottialueella kerätään polttokelpoisen ja biojätteen lisäksi paperia, kartonkia, metallia ja lasia. Pilottialueen kimppapisteet omistaa ja pitää kunnossa Oulun Jätehuolto, joka vastaa myös jäteastioiden tyhjennyksestä sekä astioiden ja alueen kunnossapidosta pilotin aikana. Asukkaat liittyvät järjestettyyn jätehuoltoon Oulun Jätehuollon kautta.

Pilottialueen ulkopuolisten pisteiden rakennuttamisesta, kunnossapidosta, jätehuollon kilpailuttamisesta ja käytöstä asukkaat sopivat keskenään.
Kuva: Jätteiden keräilypisteetLisätietoa:
Tontit
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, maankäyttöasiantuntija Markku Haulos, 050 388 6854
Jätehuolto
Oulun Jätehuolto, suunnitteluinsinööri Antero Kiljunen, 050 316 6889
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, palvelupäällikkö Ilona Suppanen, 044 703 3961 (viranomaistehtävät)
Kaukolämpö
Oulun Energia Kaukolämpö, suunnitteluinsinööri Jussi Kyrö 044 703 3423

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Kaavoitusarkkitehti
    Leena Kallioniemi work
    044 703 2425
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.