Lähialueiden suunnitelmat

Poikkimaantien silta

Poikkimaantien ja sillan suunnittelu sekä rakentaminen

Poikkimaantien rakentaminen on käynnistynyt vuonna 2015. Rakentaminen käynnistyi voimalinjasiirroilla, kun Leväsuo–Nuottasaari 110kV -linja siirretään samaan linjaan Oulujoen yli Leväsuo–Oulunsuu 110kV -linjan kanssa. Poikkimaantien uusi osuus toteutetaan 2014–2016. Vesistösillan rakentaminen alkaa vuonna 2015 ja se valmistuu vuonna 2016. Silta on liikennöitävissä vuoteen 2017 mennessä. Siltayhteyden rakentaminen parantaa Oulun uuden kasvusuunnan Hiukkavaaran liikenneyhteyksiä. Poikkimaantiestä on laadittu myös vahvistetut katusuunnitelmat.

Vaalantien kehittäminen

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella, toimenpidesuunnitelma on laadittu osana kaavarunkotyötä.

Pyhäkoski–Leväsuo 110 kV:n voimajohdon siirto

Hiukkavaaran lävitse kulkenut Fingrid Oyj:n omistuksessa oleva Pyhäkoski–Leväsuo 110 kV:n voimajohto on siirretty kulkemaan Vaalantien varteen. Siirto valmistui joulukuussa 2013 ja vanhojen johtojen purku tapahtui tammikuussa 2014.

Fingrid Oyj siirsi voimajohdon Vaalantien varteen ja edelleen Kirkkokankaan kohdalta nykyistä johtoaluetta myöten Leväsuolle. Vaalantien ja Leväsuon välisellä osalla voimajohto sijoitettiin samoihin pylväisiin johtoalueella jo olevan Fingrid Oyj:n 220 kV:n voimajohdon kanssa.

Leväsuo–Kalajoki 220 kV:n voimajohdon siirto

Kaupunginhallitus päätti 26.3.07 § 196 käynnistää selvittelyt ja neuvottelut Fingrid Oyj:n kanssa Leväsuo–Kalajoki 220 kV:n voimajohdon siirtämisestä pois Saarelan asuntoalueelta Vaalantien varteen. Siirrosta on laadittu ympäristöselvitys, jossa tutkitaan vaikutukset maisemaan ja maankäyttöön. Siirron edellytyksenä on Itä-Saarelaan laadittava asemakaava, jonka luonnosta ollaan laatimassa. Voimajohdon jännitettä on laskettu 220kV:sta.

Saarelan itäosan kaavarunko

Saarelan kaupunginosaan sijoittuvan alueen asemakaavoitus sekä liikenteen, katujen ja ympäristön yleissuunnittelu ovat käynnissä. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 100 ha. Suunnittelutyön tavoitteena on laatia asemakaavoitusta ohjaava kaavarunko, jossa ratkaistaan maankäytön periaatteet, liittyminen pääliikenneverkkoon ja tulevaan Hiukkavaaran asuntoalueeseen.

Korvenkylä–Välikylä tavoitesuunnitelma

Oulun kaupunki ja Kiimingin kunta laativat tavoitesuunnitelmaa kuntien raja-alueelle, Hiukkavaaran kaavarungon suunnittelualueen pohjoispuolelle. Tavoitesuunnitelmassa määritellään alueen kehittämisen tavoitteet, yhdyskuntarakenne, väestömäärä ja palvelujen mitoitus, ja se hyväksytään kunnanvaltuustoissa alueen tulevan asemakaavoituksen pohjaksi. Tiehallinnon Oulun tiepiiri, Oulun kaupunki ja Kiimingin kunta laativat Korvenkylän kohdalle valtatien 20 (Kuusamontie) muutostiesuunnitelmaa.

Sanginjoen ulkometsä

Alueelliset luontojärjestöt tekivät 2004 esityksen Sanginjoen ulkometsän suojelemiseksi. Hiukkavaaran itäpuolella sijaitseva Sanginjoen ulkometsä on laajuudeltaan n. 2 530 ha. Projektin tuloksena valmistuu Sanginjoen ulkometsän hoidon ja käytön yleissuunnitelma.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Kaavoitusarkkitehti
    Leena Kallioniemi work
    044 703 2425
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.