Ajankohtaista

< Takaisin

Hiukkavaaran koulun syystiedote 2018 - 2019

Koulumme arvot ovat :

sitoutuminen, joustavuus, yhteisöllisyys ja luovuus

 

Koulun kehittämiskohteet lukuvuodelle 2018 – 2019

 

 • Joustava opetus
  • kehitetään vuosiluokkiin sitomatonta opetusta
 • Inkluusio
  • kehitetään toimintamalleja, joiden avulla kaikki oppilaat voivat opiskella yleisopetuksen ryhmissä vertaistensa kanssa

 

Yhteydenpito kouluun

Opettajat saa parhaiten kiinni Wilman kautta sekä sähköpostitse. Jos huoltajalla ei ole Wilma-tunnuksia, hänen tulee olla yhteydessä rehtori Anne Moilaseen (anne.j.moilanen@ouka.fi) tai hallintosihteeri Minna Keisuun (minna.keisu@ouka.fi).

Jotta saamme teihin yhteyden kiireellisissä tapauksissa, pyydämme teitä tarkistamaan oppilastiedot Wilmassa mahdollisimman pian (löytyy kohdasta Lomakkeet). Siellä tulee olla ajantasaiset huoltajien yhteystiedot sekä oppilaan osoite. Ilmoittakaa siellä myös lastenne erityisruokavaliot ja allergiat. Jos lapsellanne on lääkitys, jonka antamisesta opettajan tulee huolehtia, asiasta tulee tehdä lääkehoitosuunnitelma. Tässä suunnitelman verkko-osoite: https://www.ouka.fi/documents/112792/131391/liite2b_lapsen_lyhytaikainen_laakehoitosuunnitelma_2016.pdf/2358d022-218c-4161-91cd-652c94051f0c

Muistattehan vielä päivittää oppilaan tietojen luovutusluvat. Ne löytyvät myös lomakkeista.

 

Päivittäinen työaika

 

klo 8.30  - 10.00

oppiaika 1

klo 10.00 - 10.30

välitunti

klo 10.30 - 12.30

 

oppiaika 2,

ruokailu klo 10.30 – 11

klo 12.30 - 13.15

T.A.U.K.O

klo 13.15 - 14.00

oppiaika 3

 

T.A.U.K.O on koulupäivän katkaiseva pitkä välitunti, jolloin lapsille järjestetään monipuolista toimintaa. Tarkoituksena on tarjota työpäivään myös muita kasvatuksellisia sisältöjä. Kaikki toiminta on ohjattua ja sisällöt suunnitellaan siten että ne tukevat oppilaan koulutyötä ja vahvuuksia. Oppilaiden pitää tuntea toiminta mielekkääksi ja koulupäivää rikastuttavaksi. Tauon tarkoitus on toimia vastapainona muulle koulutyölle.

 

Koulun työ- ja loma-ajat

 

syyslukukausi 9.8. – 21.12. (91 työpäivää)

kevätlukukausi 7.1. – 1.6. (97 työpäivää)

 

Lomat, vapaapäivät ja lauantaityöpäivä

syysloma 22. – 28.10.2018 (vko 43)

itsenäisyyspäivä 6.12.2018

joululoma 22.12.2018 – 6.1.2019

talviloma 4. – 10.3.2019 (viikko 10)

pääsiäinen 19.4. – 22.4.2019

vapunpäivä 1.5.2019

helatorstai 30.5.2019

 

Tapahtumat ja vanhempainillat

11.9. Koulun esittely -vanhempainilta

3. – 4.10. Valokuvaus

Joulutapahtuma joulukuussa

21.12. Joulukirkko klo 10

31.5. Kevätkirkko klo 10

Kevättapahtuma tai -juhla kevään viimeisellä viikolla

 

Lomat ja poissaolot

 • Jos oppilas on sairas, huoltajan tulee ilmoittaa poissaolosta oppilaan lähiopettajalle joko tekstiviestillä tai Wilman kautta mahdollisimman nopeasti
 • Huoltaja voi hakea oppilaalle lomaa kouluaikana Wilman kautta (Hakemukset ja päätökset)
  • Oppilaan lähiopettaja hyväksyy viiden päivän ja sitä lyhyemmät lomat
  • Rehtori hyväksyy yli viiden päivän lomat
  • Toivomme, että oppilaiden matkat sijoittuisivat mahdollisuuksien mukaan koulujen loma-aikoihin
 

Oppilashuolto

Oppilashuollosta löydät parhaiten tietoa Wilmasta, josta löytyy koulumme oppilashuoltosuunnitelma.

 

Liikenne

Alueella on vielä keskeneräisiä katuja ja rakentaminen alueella on edelleen käynnissä, joka tarkoittaa raskasta liikennettä kaduilla. Huolehdittehan, että lapsenne koulutie on turvallinen. Jos tuotte oppilaan kouluun autolla, jätättehän hänet Hiukkavaarankadun varteen. Koulun pihan parkkipaikassa sattuu helposti vaaratilanteita, jos siellä on paljon liikkuvia autoja yhtä aikaa. Se myös hankaloittaa henkilökunnan paikoitusta.

 

Tietoa koulumme toiminnasta löytyy koulumme kotisivuilta:

https://www.ouka.fi/oulu/hiukkavaaratalo/monitoimitalo

 

Koulun juhlat

Suomalaisella koululla on useita perinteisiä juhlia. Osassa niistä on joitakin uskonnollisuuteen viittaavia elementtejä. Tällaiset juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria, eikä niitä esimerkiksi niihin mahdollisesti sisältyvän yksittäisen virren (esim. jouluvirsi, suvivirsi) laulamisen johdosta voida pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavina tilaisuuksina.

 

Koulun uskonnolliset tilaisuudet

Mitä ovat koulun uskonnolliset tilaisuudet?

Koulu voi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia kuten jumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia. Tällaiset tilaisuudet katsotaan uskonnon harjoittamiseksi. Perustuslain mukaan ketään ei voida velvoittaa osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

 

Uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisesta päättää peruskoulussa oppilaan huoltaja. Tämän perusteella oppilas voidaan vapauttaa huoltajan pyynnöstä osallistumasta jumalanpalvelukseen, uskonnolliseen päivänavaukseen tai muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen omantunnon syistä. Uskonnollisen tilaisuuden ajaksi koulu järjestää oppilaalle muuta toimintaa.

 

Uskonnon opetukseen liittyvää rukousta, virttä tai tutustumista jonkin uskonnollisen yhteisön elämään ja uskonnollisiin toimituksiin ei valtakunnallisen ohjeen mukaan katsota uskonnon harjoittamiseksi.

 

Koulussamme järjestettävät uskonnolliset tilaisuudet tänä lukuvuonna 2018 - 2019

 • Oulujoen seurakunta pitää päivänavauksen joka kuun ensimmäinen tiistai
 • Joulukirkko 21.12.2018
 • Kevätkirkko 31.5.2019

 

Oman uskonnon mukaiset uskonnolliset tilaisuudet

Jos oppilas haluaa vapautuksen oman uskonnon mukaisista uskonnollisista tilaisuuksista, oppilaan huoltaja ilmoittaa siitä koulun rehtorille kotiin jaettavan syystiedotteen lopussa olevalla lomakkeella. Ilmoitus koskee oppilaan koko Hiukkavaaran koulussa suoritettavaa kouluaikaa.

Muut kuin oman uskonnon mukaiset uskonnolliset tilaisuudet

Oppilaalla, joka ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, on mahdollista osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin. Oppilaan huoltaja ilmoittaa, ellei oppilas osallistu muun kuin oman uskonnon mukaisiin uskonnollisiin tilaisuuksiin. Ilmoitus tehdään kotiin jaettavan syystiedotteen lopussa olevalla lomakkeella, joka palautetaan omalle lähiopettajalle. Ilmoitus koskee oppilaan koko Hiukkavaaran koulussa suoritettavaa kouluaikaa.

Elämänkatsomustietoa opiskeleva oppilas

Elämänkatsomustietoa opiskelevan oppilaan huoltaja ilmoittaa, ellei oppilas osallistu koulun uskonnollisiin tilaisuuksiin. Ilmoitus tehdään kotiin jaettavan syystiedotteen lopussa olevalla olevalla lomakkeella, joka palautetaan lähiopettajalle. Ilmoitus koskee oppilaan koko Hiukkavaaran koulussa suoritettavaa kouluaikaa.

Jakolinkki