Ajankohtaista

< Takaisin

Hiukkavaaran koulun syystiedote 2019 - 2020

Koulumme arvot ovat: sitoutuminen, joustavuus, yhteisöllisyys ja luovuus

 

Koulun kehittämiskohteet lukuvuodelle 2019 – 2020

 • Joustava opetus
  • kehitetään vuosiluokkiin sitomatonta opetusta
 • Osallistava / osallistuva opetus ja kasvatus
  • kehitetään toimintamalleja, joiden avulla kaikki oppilaat voivat opiskella yleisopetuksen ryhmissä vertaistensa kanssa
 • Hyvinvoiva koulu

 

Yhteydenpito kouluun

Opettajat saa parhaiten kiinni Wilman kautta sekä sähköpostitse. Jos huoltajalla ei ole Wilma-tunnuksia, hänen tulee olla yhteydessä rehtori Anne Moilaseen (anne.j.moilanen@ouka.fi) tai hallintosihteeri Teija Maloon (teija.malo@ouka.fi).

Jotta saamme teihin yhteyden kiireellisissä tapauksissa, pyydämme teitä tarkistamaan oppilastiedot Wilmassa mahdollisimman pian (löytyy kohdasta Lomakkeet). Siellä tulee olla ajantasaiset huoltajien yhteystiedot sekä oppilaan osoite. Ilmoittakaa siellä myös lastenne erityisruokavaliot ja allergiat. Jos lapsellanne on lääkitys, jonka antamisesta opettajan tulee huolehtia, asiasta tulee tehdä lääkehoitosuunnitelma.

 

Muistattehan vielä päivittää oppilaan tietojen luovutusluvat. Ne löytyvät myös lomakkeista.

 

Oppilashuolto

Oppilashuollosta löydät parhaiten tietoa Wilmasta, josta löytyy koulumme oppilashuoltosuunnitelma. Oppilashuollon henkilökunnan yhteystiedot löytyvät koulumme verkkosivuilta.

 

Päivittäinen työaika

Vuosiluokat 1-2

klo 8.30  - 10.00

oppiaika 1

klo 10.00 - 10.30

välitunti

klo 10.30 - 12.30

oppiaika 2, ruokailu klo 10.30 – 11

klo 12.30 - 13.15

T.A.U.K.O

klo 13.15 - 14.00

oppiaika 3

 

T.A.U.K.O on koulupäivän katkaiseva pitkä välitunti, jolloin lapsille järjestetään monipuolista toimintaa. Tarkoituksena on tarjota työpäivään myös muita kasvatuksellisia sisältöjä. Kaikki toiminta on ohjattua ja sisällöt suunnitellaan siten että ne tukevat oppilaan koulutyötä ja vahvuuksia. Oppilaiden pitää tuntea toiminta mielekkääksi ja koulupäivää rikastuttavaksi. Tauon tarkoitus on toimia vastapainona muulle koulutyölle.

 

Vuosiluokat 3 – 7

klo 8.30  - 10.00

oppiaika 1

klo 10.00 - 10.30

välitunti

klo 10.30 - 12.30

oppiaika 2,ruokailu klo 10.55 – 11.25

klo 12.30 – 12.50

välitunti

klo 12.50 – 14.20

oppiaika 3

klo 14.20 – 14.40

välitunti

klo 14.40 – 16.10

oppiaika 4

 

Koulun työ- ja loma-ajat

 

syyslukukausi 8.8. – 20.12. (91 työpäivää)

kevätlukukausi 7.1. – 30.5. (96 työpäivää)

 

Lomat, vapaapäivät ja lauantaityöpäivä

syysloma 21. – 27.10.2019 (vko 43)

itsenäisyyspäivä 6.12.2019

joululoma 21.12.2019 – 6.1.2020

talviloma 2. – 8.3.2020 (viikko 10)

pääsiäinen 10.4. – 13.4.2020

vapunpäivä 1.5.2020

helatorstai 21.5.2020

 

Tapahtumat ja vanhempainillat

27.8. Koulun esittely -vanhempainilta

19. – 20.8. Koulukuvaus

Joulujuhla joulukuussa

20.12. Joulukirkko klo 10

Kevättapahtuma kevään viimeisellä viikolla

29.5. Kevätkirkko klo 10

 

Lomat ja poissaolot

 • Jos oppilas on sairas, huoltajan tulee ilmoittaa poissaolosta oppilaan lähiopettajalle joko tekstiviestillä tai Wilman kautta mahdollisimman nopeasti
 • Huoltaja voi hakea oppilaalle lomaa kouluaikana Wilman kautta (Hakemukset ja päätökset)
  • Oppilaan lähiopettaja hyväksyy viiden päivän ja sitä lyhyemmät lomat
  • Rehtori hyväksyy yli viiden päivän lomat
  • Toivomme, että oppilaiden matkat sijoittuisivat mahdollisuuksien mukaan koulujen loma-aikoihin

 

Liikenne

Alueella on vielä keskeneräisiä katuja ja rakentaminen alueella on edelleen käynnissä, joka tarkoittaa raskasta liikennettä kaduilla. Huolehdittehan, että lapsenne koulutie on turvallinen. Jos tuotte oppilaan kouluun autolla, toivomme, että jätätte hänet Hiukkavaarankadun varteen. Koulun pihan parkkipaikalla sattuu helposti vaaratilanteita, jos siellä on paljon liikkuvia autoja yhtä aikaa. Se myös hankaloittaa henkilökunnan paikoitusta.

 

Koulun juhlat

Suomalaisella koululla on useita perinteisiä juhlia. Osassa niistä on joitakin uskonnollisuuteen viittaavia elementtejä. Tällaiset juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria, eikä niitä esimerkiksi niihin mahdollisesti sisältyvän yksittäisen virren (esim. jouluvirsi, suvivirsi) laulamisen johdosta voida pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavina tilaisuuksina.

 

Koulun uskonnolliset tilaisuudet

Mitä ovat koulun uskonnolliset tilaisuudet?

Koulu voi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia kuten jumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia. Tällaiset tilaisuudet katsotaan uskonnon harjoittamiseksi. Perustuslain mukaan ketään ei voida velvoittaa osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

 

Uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisesta päättää peruskoulussa oppilaan huoltaja. Tämän perusteella oppilaan huoltaja voi valita osallistuuko oppilas jumalanpalvelukseen, uskonnolliseen päivänavaukseen tai muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen vai osallistuuko oppilas samaan aikaan järjestettävään muuhun toimintaan.

 

Uskonnon opetukseen liittyvää rukousta, virttä tai tutustumista jonkin uskonnollisen yhteisön elämään ja uskonnollisiin toimituksiin ei valtakunnallisen ohjeen mukaan katsota uskonnon harjoittamiseksi.

 

Koulussamme järjestettävät uskonnolliset tilaisuudet lukuvuonna 2019 - 2020

 • Oulujoen seurakunta pitää päivänavauksen kerran kuussa
 • Joulukirkko 20.12.2019
 • Kevätkirkko 29.5.2020

Oppilaan huoltaja voi valita, osallistuuko oppilas uskonnollisiin tilaisuuksiin vai muuhun samaan aikaa järjestettävään toimintaan. Kirkkokäyntien osalta tätä asiaa kysytään huoltajilta ennen joulu- ja kevätkirkkoa.

Jakolinkki