T.A.U.K.O.toiminta

Koululla on käytössä koulupäivän katkaiseva pitkä välitunti, jolloin eri hallintokuntien yhteistyöllä järjestetään lapsille ja nuorille erilaisia toimintoja. Hiukkavaarassa rikastetaan lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä myös kulttuurin ja taiteen sisältöjen avulla. Koulupäivän rakenne on laadittu siten, että perusopetuksen lisäksi pystytään tarjoamaan työpäivään myös muita kasvatuksellisia sisältöjä. Kaikki toiminta on ohjattua ja sisällöt suunnitellaan siten, että ne tukevat oppilaan koulutyötä ja henkilökohtaisia vahvuuksia. Oppilaiden pitää tuntea toiminta mielekkääksi ja koulupäivää rikastuttavaksi. Tauon tarkoitus on toimia vastapainona muulle koulutyölle.

Hiukkavaaran monitoimitalon ulkoalueet on suunniteltu siten, että kaikki ikäryhmät saavat mahdollisuuden mielekkääseen liikkumiseen monitoimitalon pihalla ja ympäristössä läpi koko vuoden Hiukkavaaran toimintaympäristöä ja luontoa käyttäen. Lasten arkiliikunta ja sen tukeminen myös ulkotiloissa ovat tärkeä osa monitoimitalon jokaista päivää. Koulupiha on suunniteltu siten, että kaikki oppilaat viettävät mielellään päivittäin aikaansa ulkona.

Hiukkavaaran monitoimitalossa osallisuus on yksi tärkeä osa-alue. Oppilaat otetaan mukaan koulutyön suunnitteluun ja kerhotoiminnan käytännön toteutukseen mm. antamalla mahdollisuus toimia kerhonvetäjänä. Tauon aikana pidetään oppilaiden omia sekä oppilaiden edustajien ja henkilökunnan yhteisiä kokouksia. Kokouksien sisällöt mietitään siten, että eri ikäluokat tulee huomioitua.

Nuorisotalo Hiukkiksen henkilökunta koordinoi Tauko-toimintaa. Se toteutetaan nuoriso-ohjaajien ja koulunkäynninohjaajien sekä muiden harrastustoimintaa tarjoavien tahojen kanssa.