Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöistä ja toimintaohjeista

 

Miksi säännöt ovat tärkeitä?

 

• Ne luovat edellytykset myönteiselle ilmapiirille.

• Säännöt turvaavat meille miellyttävän ja turvallisen ympäristön ja toiminnan.

• Vältämme vaaratilanteita.

• Välineemme pysyvät kunnossa ja ympäristömme siistinä.

 

Kun päivä alkaa

• Tulen kouluun hyvissä ajoin ennen ensimmäisen oppitunnin alkua.

• Odotan koulun alkua koulun pihalla välituntialueella.

• Kellon soidessa menen rauhallisesti sisätiloihin ilman viivyttelyä.

• Laitan ulkovaatteet siististi niille varattuun paikkaan.

• Siirryn opetustiloihin viipymättä ja rauhallisesti odottamaan oppiajan alkua.

 

Oppiaikoina

• Valmistaudun opiskeluun ottamalla tarvittavat materiaalit ja välineet valmiiksi esiin.

• Mikäli opettaja ei ole vielä paikalla, odotan rauhallisesti.

• Työskentelen ja opiskelen aina henkilökunnan antamien ohjeiden mukaan.

• Noudatan hyviä käytöstapoja.

 

Välitunnit

• Menen välituntialueelle ajallaan ja rauhallisesti, en juokse sisätiloissa.

• Jos jotain sattuu, kerron heti välituntivalvojalle tai lähimmälle aikuiselle.

• En poistu koulun alueelta ilman lupaa.

• Jäädytetyille alueille menen vain oma kypärä päässä, etten vahingoita itseäni.

• En heitä lumipalloja.

• Välitunnin loputtua menen rauhallisesti oppitunnille, jatkan leikkejäni seuraavalla kerralla.

• Laitan ulkovaatteet siististi niille varattuun paikkaan.

• Myös välitunneilla noudatan aina hyviä käytöstapoja.

 

Ruokailussa

• Odotan rauhallisesti ja lähden luvan saatuani rauhallisesti kävellen ruokailemaan.

• Maistan kaikkea ja otan itselleni sopivan annoksen.

• Noudatan ruokailusta palattuani annettuja ohjeita ja toimin niiden mukaan.

Päivän päättyessä

• Koulupäivän päättyessä laitan opiskelutarvikkeeni paikoilleen, pakkaan reppuni ja huolehdin ympäristöni siisteydestä.

• Iltapäivätoimintaan ja nuorisotiloissa toimin aina henkilökunnan ohjeiden mukaisesti.

• Iltapäivätoiminnassa, kirjastossa ja nuorisotiloissa noudatan aina hyviä käytöstapoja, kuten koko Hiukkavaaratalossa.

 

Kurinpito

Oppilaalle, joka ei noudata koulun järjestyssääntöjä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan määrätä perusopetuslain mukaisia kurinpito- ja ojentamiskeinoja. Kaikki toimenpiteet kirjataan Wilmaan ja ilmoitetaan huoltajalle. Tällaisia toimenpiteitä ovat:

· opettajan nuhtelu tai puhuttelu

· luokasta tai koulun muusta tilaisuudesta poistaminen

· kasvatuskeskustelu

· jälki-istunto, enintään kaksi tuntia

· laiminlyötyjen tehtävien tekemään jättäminen, enintään tunnin ajaksi

· opetuksen epääminen jäljellä olevan koulupäivän ajaksi (rehtori tai apulaisjohtaja)

· kirjallinen varoitus

· määräaikainen erottaminen

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja ottaa tarvittaessa haltuunsa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet siten kuin perusopetuslaissa määrätään. Oppilas on korvausvelvollinen, jos hän rikkoo tahallaan tai varomattomalla käytöksellään koulun omaisuutta. Koulun opettajan ja rehtorin velvollisuus on ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle. Rikosasiat ilmoitetaan poliisille.

 

KiVa-koulu

 

Hiukkavaaran koulussa sovittelumenetelmissä otetaan käyttöön lapsia osallistavia, sosiaalista taitoja vahvistavia malleja. Hiukkavaaran koulu on kiusaamisen vastainen ja kiusaamista ehkäisevä KiVa-koulu.