Koulun esittely

Hiukkavaaran koulu on aloittanut toimintansa 10.8.2017. Lukuvuonna 2022 - 2023 koulussa opiskelevat vuosiluokat 1-8 (erityisoppilaita myös vuosiluokilla 8-9), oppilasmäärän n. 770.

Muunneltavat oppimisympäristöt

Koulumme koostuu neljästä pesästä, joihin mahtuu jokaiseen 140-230 oppilasta. Jokaisessa pesässä on iso tila, Tori, johon mahtuu suurin osa pesän oppilaista. Pesissä on myös erilaisia pienempiä ja muunneltavia oppimisen tiloja ja rauhoittumisen paikkoja. Pesissä on äänieristettyjä erikokoisia tiloja ja verhoilla jaettavaa ns. avointa tilaa. Kalusteet ovat liikuteltavia ja niiden avulla avoimeen tilaan voidaan muodostaa erilaisia oppimisen paikkoja. Lukuvuonna 2022-2023 opetuskäytössä on myös pikkusali, nuosirotalo Hiukkiksen tilat aamupäivisin sekä pääoven läheisyydessä oleva mediatori.

Tilat ovat tarpeiden mukaan muunneltavia, jolloin oppiminen voi tapahtua aina siinä tilassa, joka on sopivin kyseisen asian opiskeluun.

Yhdessä oppimisen pesässä opiskelee useita ryhmiä ja eri-ikäisiä oppilaita yhtä aikaa. Ryhmittely on joustavaa ja oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa.

Vuosiluokkiin sitomaton opetus

Hiukkavaaran koulussa on vuosiluokkiin sitomaton opetus ja jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Oppilaita ryhmitellään joustavasti tarpeen mukaan. Pesissä toimii moniammatillinen tiimi, joka koostuu luokanopettajista, erityisopettajista ja koulunkäynninohjaajista. Opetushenkilöstö toimii pesissä tiiminä jakaen työtä keskenään osaamisensa ja oppilaiden tarpeiden mukaan.

Ilmiöoppiminen

Koko koulun yhteisistä ilmiöistä voit lukea lisää kohdasta Opetussuunnitelma

Tavoitteemme

Pyrimme tarjoamaan oppilaille mahdollisuuden oppia monipuolisia taitoja tietojen lisäksi, jotta heillä olisi hyvät edellytykset pärjätä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Meillä oppilaat harjoittelevat läpi kouluajan ottamaan asteittain vastuuta omasta oppimisestaan, sekä toimimaan yhdessä erilaisten ja eri-ikäisten oppilaiden kanssa. Hiukkavaaran koulussa kaikki opetus tapahtuu pääsääntöisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien kautta.

Yhteistyö

Hiukkavaaratalon pääkäyttäjiä ovat koulun lisäksi päiväkoti Taikapolku ja Nuorisotalo Hiukkis. Koulu tekee tiivistä yhteistyötä näiden ja talon muiden toimijoiden, kuten kirjaston kanssa. 

Tutustu tästä Hiukkavaaratalon esitteeseen. 

Koulumme on virallinen KiVa-koulu