Koulun esittely

Koulussamme on muunneltavat ja joustavat oppimisympäristöt. Koulumme koostuu neljästä "pesästä", joista tänä vuonna Hiukkavaaran koulun käytössä ovat Sammalpolku ja Naavapolku.

Sekä Sammalpolku että Naavapolku ovat suunniteltu yli 200 oppilaalle. Jokaisessa pesässä on iso tila, Tori, johon mahtuu suurin osa pesän oppilaista. Siellä on myös erilaisia pienempiä ja muunneltavia oppimisen paikkoja ja rauhoittumisen paikkoja. Pesissä on äänieristettyjä erikokoisia tiloja ja verhoilla jaettavaa ns. avointa tilaa. Kalusteet ovat liikuteltavia ja niiden avulla avoimeen tilaan voidaan muodostaa erilaisia oppimisen paikkoja.

Oppiminen tapahtuu aina siinä tilassa, joka on sopivin kyseisen asian opiskeluun.

Pesissä toimii moniammatillinen tiimi, joka koostuu luokanopettajista, erityisopettajista ja koulunkäynninohjaajista. Opetushenkilöstö toimii pesissä tiiminä jakaen työtä keskenään osaamisensa ja oppilaiden tarpeiden mukaan. Hiukkavaaran koulussa on vuosiluokkiin sitomaton opetus ja jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtaiset oppimssuunnitelmat. Oppilaita ryhmitellään joustavasti tarpeen mukaan.