Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitajana toimii Kaisu Äijälä. Terveydenhoitaja palvelee Hiukkavaaran  koululaisia torstaisin. Oppilaat saavat ennaltaehkäisevää terveyspalvelua vuosittain.

Laajat terveystarkastukset tehdään 1. ja 5. luokan oppilaille vanhemman läsnä ollessa ja niihin  ajanvaraukset tehdään pääsääntöisesti nettivarauksina www.oulunomahoito.fi . Terveydenhoitaja ilmoittaa luokittain varausten aikataulun.

Väliluokkien oppilaiden terveystapaamiset toteutetaan sovitusti joko yksilö tai ryhmämuotoisina  terveyskasvatustilaisuuksina.

Parhaiten terveydenhoitajan tavoittaa jättämällä soittopyynnön wilman, sähköpostin tai neuvolapalvelun kautta (p. 08-558 44356) Huomioittehan, että yhteydenotot eivät toimi päivystysluonteisesti. Päivystysasioissa yhteydenotot omaan hyvinvointikeskukseen akuutti vastaanotolle.

Suora soittoaika klo 12-12.30 arkisin.p. 044-703 4611

Lääkärin 1. ja 5. luokkien ikäkausitarkastusten ajanvaraukset hoitajan kautta.