Rehtorin terveiset

Hiukkavaaran koulu on aloittanut toimintansa 10.8.2017. Nyt olemme toimineet yhden lukuvuoden ja innolla aloitamme uuden lukuvuoden hienossa koulussamme. Vuonna 2018 - 2019 koulussa opiskelevat vuosiluokat 1-4.

Hiukkavaaran koulun toiminta-ajatuksen kantavana teemana ovat muokattavat ja joustavat oppimisympäristöt. Yhdessä oppimisen "pesässä" opiskelee useita ryhmiä ja eri-ikäisiä oppilaita yhtä aikaa. Ryhmittely on joustavaa ja oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa. Koulusta löytyy yhteensä viisi oppimisen pesää: päiväkoti Taikapolku, esi- ja alkuopetuksen pesä Sammalpolku, 3.-4. -luokkien pesä Naavapolku ja 5.-7. -luokkalaisille ja 8.-9. -luokkalaisille suunnitellut Kaarna ja Lähde.

Lukuvuonna 2018 - 2019 Hiukkavaaran koulun käytössä ovat Sammalpolku, jossa opiskelevat esikoululaiset ja vuosiluokat 1 - 2. Naavapolulla on oppilaita vuosiluokilta 1 - 4. Kaarnapolulla on Jokirannan koulun 6.-luokkalaisia ja Naavapolulla Ritaharjun koulun 6.-luokkalaisia.

Lukuvuoden 2018 - 2019 tavoitteemme ovat vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun ja inkluusion kehittäminen. Pyrimme tarjoamaan oppilaille mahdollisuuden oppia monipuolisia taitoja oppiaineiden lisäksi, jotta heillä olisi hyvät edellytykset pärjätä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Lukuvuoteen liittyvät tavoitteet ja kehittämisen kohteet löytyvät myös Hiukkavaaran koulun lukuvuosisuunnitelmasta. Se löytyy Wilmasta Vuosisuunnittelu-kohdasta.

Hiukkavaarassa toimii vireä vanhempaintoimikunta Hiukkanen, joka järjestää monipuolisia tapahtumia ja on tukena opetustyölle. Haluamme, että Hiukkavaaratalo on yhteisöllinen talo, joten teemme yhteistyötä tiiviisti myös talon muiden toimijoiden, kuten päiväkoti Taikapolun, nuorisotalo Hiukkiksen, Hiukkavaaran kirjaston ja iltakäyttäjien kanssa.