In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus

Honkimaan päiväkodissa eletään rauhallista ja kiireetöntä arkea tavoitteena hyvinvoiva lapsi. Lapsilähtöisyys, lapsen kuuleminen ja tukeminen ovat tärkeitä asioita arjessamme. Päiväkodissamme vaalimme positiivista ja turvallista ilmapiiriä, jossa lapsella on hyvä olla ja jossa hänellä on mahdollisuus saada paljon erilaisia ja rikkaita oppimiskokemuksia.

Pidämme kasvatustyömme perustana luottamuksellista kasvatuskumppanuutta perheiden kanssa. Kasvatustyössämme tärkeimpinä asioina painottuu henkilökunnan aito läsnäolo, monipuolinen osaaminen, hyvä henki ja sitoutuneisuus työskentelyyn lasten parhaaksi.

Tämä kaikki mahdollistuu  pienryhmätoimintatapaa käyttäen. Lapsiryhmä jaetaan pienryhmiin, joissa päivittäinen toiminta tapahtuu oman vastuuaikuisen kanssa.

Kalaverkko

Leikki

Leikki on tärkeintä toimintaamme. Leikin avulla lapsi muodostaa ja vahvistaa ystävyyssuhteitaan, sekä tutkii, oppii ja kokeilee uusia asioita. Leikki on lapselle luontainen tapa käydä läpi tunteitaan ja kokemuksiaan sekä elää todeksi haaveitaan.

Meille on tärkeää, että jokaiselle lapselle löytyy leikkikaveri. Ikärajat hälvenevät niin ulko- kuin sisäleikeissäkin, kun eri ryhmien lapset saavat tutustua toisiinsa ja leikkiä yhdessä.

Liikunta

Tarjoamme lapsille mahdollisuuden monipuoliseen liikkumiseen niin sisällä kuin ulkona. Iso piha leikkitelineineen sekä iso jumppasali monipuolisine välineineen antavat hyvän mahdollisuuden vapaaseen ja ohjattuun liikuntaan. Läheinen pururata ja hiihtoladut mahdollistavat liikunnan harrastamisen ympärivuotisesti.

Liikunnan vuosikello
. (pdf)

Kivipeikko

Luontokasvatus

Päiväkotimme ympäristö tarjoaa runsaasti koettavaa, ihmeteltävää ja tutkimisen aihetta. Lähellä sijaitsee metsä, leikkipuisto, pururata, hiihtoladut ja mäenlaskupaikat.

Päiväkodissamme toteutamme Metsämörri-toimintaa. Käymme lasten kanssa Metsämörriretkillä läheisessä metsässä. Retkillä lapset saavat leikkiä luonnossa sekä tutkia ja kokea luonnon ihmeitä. Näiden myötä lapset tutustuvat eläimiin ja kasveihin sekä luonnon kiertokulkuajatteluun.