Ajankohtaista

< Takaisin

Koulutulokkaiden vanhempainilta 19.1. klo 17.30

TIEDOTE KOULUTULOKKAIDEN HUOLTAJILLE

 

Tulevien ekaluokkalaisten huoltajille pidetään vanhempainilta keskiviikkona 19.1. 2022 klo 17.30.

 

Tilaisuus koskee sekä Talvikankaan että Hönttämäen kouluun tulevien oppilaiden huoltajia ja se toteutetaan Teams -yhteydellä.

 

Illan aikana koulun rehtorit, opettajat, opiskeluhuoltohenkilöt ja iltapäivä kerhon väki kertovat asioista koulun aloitukseen liittyen.

 

Huoltajilla on mahdollisuus lähettää ennakkoon kysymyksiä, mihin toivoisitte saavanne vastauksia tai tietoa.

 

Kysymykset voi lähettää sähköpostin kautta maanantaihin 17.1. mennessä osoitteeseen: minna.jarvela@eduouka.fi

 

Linkki vanhempainiltaan löytyy tästä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTRhMmUwZWEtOTU0My00MWEwLWI1YmQtMmJhMDFjNTE4OWE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208215fa3-9e5d-4df2-9f9f-facf1d0357d2%22%2c%22Oid%22%3a%221b7eb6b8-9c9d-4663-8bb8-fb4aa339fff8%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

Jos linkki ei avaudu klikkaamalla, niin sen voi avata kopioimalla linkin tekstin nettiselaimen osoiteriville.

 

Tervetuloa mukaan syksyllä 2022 koulupolkunsa aloittavien huoltajat!

 

Yhteistyöterveisin,

Talvikankaan ja Hönttämäen koulujen väki

Jakolinkki