Arviointi

Oppilaan arviointi tapahtuu perusopetuslain ja asetuksen mukaisesti. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä pyritään arvioimaan monipuolisesti.

Yksittäisen oppilaan koulunkäyntiä koskevaa palautetta vanhemmat saavat todistusarvioinnin lisäksi sanallisessa arvioinnissa, johon kuuluu myös oppilaan itsearviointiosuus sekä vanhempien kommentit. Arvionnin yksi keskeinen muoto on vanhempien ja oppilaiden kanssa käydyt arviointikeskustelut. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä opettajiin myös soittamalla sekä halutessaan sopimalla ajan opettajan henkilökohtaista tapaamista varten.