Lisää sivun otsikko

Oulun kaupungin perusopetuksen järjestyssäännöt
 

Kaikilla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

·         Kouluun ei saa tuoda eikä pitää hallussa esinettä tai ainetta, joka voi vaarantaa opiskeluympäristön.

·         Teräaseiden ja muiden vaarallisten esineiden ja aineiden tuominen kouluun on kielletty.

·         Oppilaalla on velvollisuus pyydettäessä luovuttaa häiritsevä tai kielletty esine/aine opettajalle/rehtorille.

 

Koulussa tulee käyttäytyä kohteliaasti ja asiallisesti.

·         Tahallinen koulun ja toisten omaisuuden särkeminen tai turmeleminen on korvattava.

 

Koulupäivän aikana liikutaan rauhallisesti ja toiset huomioiden.

 

Oppilas on omalta osaltaan vastuussa koulun ja ympäristön siisteydestä.

·         Oppilaan tulee korvata aiheuttamansa vahinko ja puhdistaa tai uudelleen järjestää likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuus tai tila.

 

Tupakkatuotteiden ja muiden päihteiden käyttö, tuominen ja hallussapito kouluaikana on kielletty.

 

Tapaturmasta, vahingonteosta tai koulukiusaamisesta tulee ilmoittaa koulun henkilökunnalle.